Sådan sikrer du dig reelle risici i din analyse

Jeg er tit ude for, at risici bliver nævnt og beskrevet i løse formuleringer “det går galt”, “vi bliver forsinkede” eller “det fejler” o.s.v. Problemet ved det er, at udsagnene fortolkes forskelligt af deltagerne i risiko-analysen, og vurderingerne af sandsynlighed og konsekvens bliver derfor meget tilfældige.

The Risk-doctor David Hillson introducerer i sit seneste nyhedsbrev et Meta-sprog for risici. Formatet er:

Fordi <årsag>, er der en risiko for, at <risiko> kan ske, hvilket vil medføre <konsekvens1><konsekvens2>.

F.eks.:

Fordi vores ansættelses procedure er tilfældig, er der en risiko for, at vi ansætter de forkerte kandidater, hvilket vil medføre mangel på kompetencer og utilstrækkelig kvalitet i vores produkter.

Formuleret sådan er ingen i tvivl om, hvad der tales om.

Syntaksen åbner iøvrigt også op for analyser. Hvis vi kun kender <årsag>, kan vi brainstorme over <risiko>. Kender vi <risiko> kan vi brainstorme over <konsekvenser> (og naturligvis også <årsager>). Kendes <konsekvenser> kan vi brainstorme om <risiko>.

Det her meta-sprog syntes jeg er let at introducere for deltagerne og jeg mener, at det giver meget større troværdighed og præcision i hele risikostyringen.

1 Comment

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked