Sådan sikrer du dig reelle risici i din analyse

Jeg er tit ude for, at risici bliver nævnt og beskrevet i løse formuleringer “det går galt”, “vi bliver forsinkede” eller “det fejler” o.s.v. Problemet ved det er, at udsagnene fortolkes forskelligt af deltagerne i risiko-analysen, og vurderingerne af sandsynlighed og konsekvens bliver derfor meget tilfældige.

The Risk-doctor David Hillson introducerer i sit seneste nyhedsbrev et Meta-sprog for risici. Formatet er:

Fordi <årsag>, er der en risiko for, at <risiko> kan ske, hvilket vil medføre <konsekvens1><konsekvens2>.

F.eks.:

Fordi vores ansættelses procedure er tilfældig, er der en risiko for, at vi ansætter de forkerte kandidater, hvilket vil medføre mangel på kompetencer og utilstrækkelig kvalitet i vores produkter.

Formuleret sådan er ingen i tvivl om, hvad der tales om.

Syntaksen åbner iøvrigt også op for analyser. Hvis vi kun kender <årsag>, kan vi brainstorme over <risiko>. Kender vi <risiko> kan vi brainstorme over <konsekvenser> (og naturligvis også <årsager>). Kendes <konsekvenser> kan vi brainstorme om <risiko>.

Det her meta-sprog syntes jeg er let at introducere for deltagerne og jeg mener, at det giver meget større troværdighed og præcision i hele risikostyringen.

1 Comment

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.