Nu om dage er der brug for reaktive projektledere! Hvad???

Når fremtiden bliver stadig mere tåget og utydelig pga. stadig flere og hurtigere ændringer i dine omgivelser, så indser du, at det ikke længere er muligt at være proaktiv. At være proaktiv har altid være idealet for projektledelse. At kunne forudsige og planlægge fremtiden var det, som det hele drejede sig om, men sådan er det ikke længere.

Når vejen fremad og dermed forudsigelserne er indhyldet i tåger, så nytter det ikke meget at være proaktiv. Formodentligt vil der være direkte farligt. Som en direktør i industrien sagde: “Jeg er holdt op med at være proaktiv. I stedet er jeg reaktiv – men hurtigt”.

Vi må indse, at det er slut med fortidens idealer om den perfekte projektleder, som ved slutningen af projektet kan sige: “Det gik præcist som planlagt”. Vi må slippe dette ideal og finde et nyt ideal omkring den reaktive projektleder.

Arne Vestergaard beskriver meget godt, hvorfor vi allerede nu har brug for reaktive projektledere. Han skriver følgende om udfordringerne i projekter i komplekse omgivelser:

arne vestergaard

Det er helt nye færdigheder, som du nok kan fornemme er rigtige; men som du aldrig blev uddannet til. Så du er lidt overladt til dig selv, men nu er du i det mindste opmærksom på udfordringerne. Der er en masse nye ting, som du skal blive meget bedre til – og som sædvanligt er der også en masse ting, som du skal aflære – hvilket måske er det vanskeligste?

Held og lykke med din videre udvikling.

Følg med på Blog’en her eller på Linkedin her eller på FB her eller på Twitter her.

2 Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.