marts 2018 Posts

Jeg blev TOP-certificeret i fredags!

Det har været en fantastisk oplevelse at sætte sig ind i denne metode, fordi jeg indtil for et år tids siden slet ikke troede, at der eksisterede en håndgribelig metode for værdiskabelse i projekter.

Jeg har nu fået et sprog, en fremgangsmåde og et set-up for at identificere og planlægge hele den lange og ofte uklare vej fra projekt-leverancer og frem til ‘penge i kassen’. Det giver øget forståelse for projekters reelle indhold, meget større klarhed om ansvaret hos forretningsenheden og dermed til syvende og sidst meget større chance for, at de påståede benefits i business-casen faktisk nås.

Her er den centrale såkaldte Value Equation i TOP-metoden: