Øget effektivitet, produktivitet og sikring af formålet med projekter – så simpelt kan det siges.

Hvis man har planer om at blive bedre til projekter, så skal man huske, at det ikke nytter meget:

– at have succesfulde projekter, hvis det er de forkerte…

– at have de rigtige projekter, hvis de ikke er succesfulde…

Mange gode penge og meget tid bruges ensidigt på kurser uden at de store resultater viser sig. Det er meget bedre at se hele vejen rundt om ‘det succesfulde projekt’ og stille spørgsmål og så sætte en balanceret udvikling i gang.

organisation.gif

Strategien:
Hvilke mål er der – og hvilke projekter understøtter disse mål bedst?

Organisationen:
Hvad skaber de bedste betingelser for projekterne?

Individet:
Hvilke kompetencer skal ledere, projektledere og -deltagere have?