februar 2007 Posts

Link til gruppen på Linkedin

Klik her og indgå sammen med 1.500 andre medlemmer i Projektledelse Danmarks største Blog på Linkedin

Ny certificering hos PMI

Guiden til certificeringen PgMP Program Management Professional er nu tilgængelig. PgMP supplerer niveauerne PMP (220.000 certificerede)(600 i DK) og CAPM (1.000 certificerede).

De 6 faser i projektet: DR-Byen

Først var det økonomi-direktør i DR Bent Fjord, og så røg projektdirektør Kjeld Boye Møller (byggede bl.a. Øresundsbroen) lige som den sidste skrue skrues i DR-Byen. Hermed må projektet være kommet til fase 5 i den fasemodel, vi så ofte før har set anvendt! Gribbene har kastet sig over folkene bag det enestående arbejdsmiljø, og de har vel ikke rigtig noget med sagen at gøre? Hvad mon fase 6 vil indeholde?

 De seks faser er:

  1.  Entusiasme.
  2.  Desillusion.
  3.  Panik.
  4.  Placering af skylden.
  5.  Irettesættelse af de uskyldig.
  6.  Ros og belønning til dem, der ikke deltog.

Er der tilstrækkelig innovation i projekterne?

Apropos tidligere indlæg om forskningsprojekter frigjorde Center for ledelse for nylig en rapport om innovation. Prøv at læse de 21 sider – det er gjort på 10 min., og bedøm dine egne betingelser hvor du arbejder. Selvom innovation betyder meget og er del af strategien, siger de undersøgte virksomheder, at de ikke har procedurer for at vurdere eller risikovurdere nye idéer, at kunderne involveres sent, at vidensdelingen er ringe og at det er de samme få, der kommer med idéerne. Det sære er, at de samme virksomheder har projektmodeller for innovationsprojekter. Jeg spø´r bare: Hvorfor bruges modellerne så ikke, når de jo netop skal sikre, at de nævnte opgaver bliver gennemførte?

It-projektledere som underbetalte, sure og stressede?

Computerworlds lønstatistik siger 40.000,- i månedsløn. Der vel en ok løn; men hvis ‘prisen’ er 30% overarbejde og stress, er forholdet ikke i orden. Man kunne sætte lønnen op? – eller skabe nogle bedre arbejdspladser? Projektledere er ligesom elastikker ikke noget man efter min mening skal købe ind i metermål. Læs mere her

Bladet Dansk Projektledelse på gaden

Kvartalsbladet Projektledelse fra Foreningen Dansk Projektledelse er nu på gaden. Temaet er Virtuelle projekter og projektledelse.

Generalforsamling i det danske PMI Chapter

Det danske PMI Chapter har afholdt generalforsamling og bestyrelsesmedlemmerne på valg blev genvalgt.

Få noget mellem ørerne!

Jeg har lige hørt et af de seneste Podcast fra Cornelius FichtnerThe Project Management Podcast. Emnet var Overcomming Team Dysfunction, og indeholdt en god pragmatisk indstilling til ledelse af teams, at tage ledelsen, at turde være leder og turde være god! Masser af stof til eftertanke…

Jeg syntes Podcasts er en fin måde at holde sig opdateret på. Klik ind og vælg blandt 61 Podscast. Til dato har der været en halv mill. downloads. Der kommer en ny ca. hver uge, og det er en fin måde at udnytte ventetid på, hvis du tager dem med på mobilen eller MP3-afspilleren. Du kan finde flere links til Podcast på denne side.

God weekend

Fremmes projektledelse i kommunerne?

DJØF har netop fået svar fra 261 ledere i kommuner om deres syn på lederrollen nu og i fremtiden. Undersøgelsen siger, at de lige nu har travlt med at motiverer medarbejderne. De næste to år vil de gøre mere ud af strategi, resultatorientering og innovation. Lidt lavere prioriteret er forventningsafstemning, delegering, træffe beslutninger og agere i kaos. De sidste fire er efter min mening langt de vigtigste for at øge projektorienteringen, da de karakteriserer den gode beslutningstager ift. projekter. Strategi, resultater og innovation er også fine opgaver; men de fordrer vel, at organisationen som udgangspunkt kan agere i projektformen?

Hvem skal lede forskningsprojekter?

De af Jer der har forskning og udvikling som hverdag, kan lige følge med i de seneste indlæg Bør en forskningsinstitution ledes af en forsker?  Forskere kan udnyttes bedre og Forskning skal ikke ledes som en fabrikKolindkuren. Jeg syntes debatten er interessant, fordi spørgsmålet om ledelse af sådanne projekter dukker op igen og igen. Jeg tilhører styrings-skolen, så jeg vil ikke bare hælde millioner i en forsker. Debatten på Kolindkuren siger det modsatte. Døm selv.

Førstehjælp i projekter

rode korsI et førstehjælpskursus lærer man, at første handling er ’stop ulykken’. Stop ulykken betyder at sikre, at det ikke går endnu mere galt. Det hjælper ikke at give kunstigt åndedræt til en person i en forulykket bil, hvis bilen i næste øjeblik bliver ramt igen.

Når projekter kommer i krise gælder det samme. Start altid med at afstemme forventninger med omgivelserne. Meld klart ud om den ’våbenhvile’ der er nødvendig for at projektet kan koncentrere sig om effektiv kriseløsning. Når forventningerne er afstemt, får du bedre betingelser for at koncentrere dig om krisen.

Næste trin i førstehjælpskurset hedder ’skaf overblik og prioriter’ og det passer også på kriser i projekter; men det må vente til et senere indlæg.

Hvad gør du, når dine projekter kommer i krise?

Man høster som man sår

Ja, og det lyder lidt helligt i mine ører; men i fredags var jeg i Grand for at se film, og der fik jeg en god oplevelse om det at . Ude på Mikkel Bryggers Gade stod jeg og svajede for at undgå en cyklist, og jeg kunne lige der vælge at råbe op og bekræfte mig selv i at cyklister ikke ta’r hensyn. I stedet sagde jeg undskyld, og så svarede han ”det er mig der undskylder!” Og så drejede verdensbilledet lige rundt! Cyklister ta’r også hensyn!

Stå fast – med plan B

Som projektledere har vi især brug for at stå fast på vores synspunkter. Navnlig over for ledelsen har vi brug for at stå fast. Vi må vide, hvad der du’r og hvad der ikke du’r. Men det er svært, og vi kommer tit lidt fortumlede ud af chefen kontor. Vi ville sige nej; men det blev et ja! Hvad er det der sker med os? Jo, situationen er som regel den, at chefen kan overskue konsekvenserne af vores nej; men det kan vi ikke selv! Chefen kan sikkert finde en anden; men ved vi, hvad der sker med os selv? Nej, og her ligger problemet. Når du ikke selv kender konsekvenserne, og du bliver usikker, så kan det ses og mærkes på dig.
Det bedste middel mod usikkerhed er ’plan B’. Plan B skal altid være worst case. Du bliver simpelthen fyret lige nu! Hvad vil du gøre som det første? – og så? – og så? Tænk det igennem. Du kan selvfølgelig klare dig! Du finder et andet job. Skriv din actionplan ned på en lille lap papir og hav den i lommen til næste møde. Oplev, at når du bliver presset og stikker hånden i lommen og mærker plan B, så vil du få alt den kraft, der skal til for at stå ved dine synspunkter! Og husk, måske er dit nej netop det, der forhindrer en større projekt katastrofe.

Hvad gør du for at stå fast?