september 2007 Posts

Hvor er projektledelse mon på vej hen?

Jeg spørger fordi signalerne viser mange veje for projektlederens udvikling. Der er vist almindelig enighed om, at hvis man skal blive en bedre projektleder, bliver man nødt til at gøre mindre ud af sit specialist- eller fagområde. Det er et spørgsmål om at fokusere sin egen udvikling. Spørgsmålet er så, hvordan man bliver en bedre projektleder? Kurser og praktisk erfaring bringer de fleste i mål; men jeg oplever også, at projektlederen skal:

  • være strategisk bevidst
  • forstå forretningen
  • kunne håndtere interessenter på mange niveauer
  • forstå psykologien og praktikken i forandringer og organisationsændringer
  • kunne kommunikere både bredt og dybt
  • kunne vurdere økonomien og investeringen som helhed
  • formå at få truffet fornuftige beslutninger i ledergrupper og styregrupper

– og der er sikkert mange flere. Spørgsmålet er, om det er realistisk at forvente alt dette? Spørgsmålet er med andre ord, om projektledelse bør indsnævres eller udvides rent indholds- og kompetencemæssigt i fremtiden? Kom med din mening

Virtuel LEDELSE – kan man det?

Jeg har for nylig interview’et en række projektledere med ansvar for globale projekter om udfordringerne i at være projektleder på lang afstand af projektdeltagerne og med sjældne ansigt-til-ansigt kontakter.

En svensk konsulent med arbejdsplads i Danmark fortalte, at han brugte Instant Messaging (F.eks. Messenger) flittigt. Her oplevede han meget mere spontan og personlig dialog end på mails. Han mente, at IM var det eneste værktøj som kunne bruges til at udøve en form for ledelse på afstand. Han mente også, at unge mennesker måske ikke blev gode til at stave af SMS’er; men til gengæld var de gode til at holde fast i kontakter og bevare en slags nærværd via IM, som ikke kan skabes i mails.

Jeg syntes det er nogle spændende erfaringer, som alle bør prøve af i projekter – ikke mindst hvis man ikke hører til SMS og IM generationerne.

600 km klogere på “et øjeblik”

Jeg er lige kommet hjem fra Jylland. Det var en tur på 600 km, og tog 3 1/2 time hver vej i bilen. Det er godt nok længe at se på vej og biler!

Denne gang havde jeg tre Podcasts med. Et til vigtig personlig eftertanke om forskellige holdninger til Risikostyring og et om de fire mest populære modeller for måling af en organisations Projektmodenhed. Begge fra ThePMPodcast.

Så hørte jeg også en opsummering af bogen The Definitive Drucker om alle de tanker Peter Drucker gjorde sig i sit lange liv som en af verdens mest anerkendte eksperter på Modern Management. Her fik jeg et godt overblik over hele den udvikling, der har ført os frem til den ledelsesform vi har eller tilstræber i dag.

Det sidstnævnte Podcast var fra Soundview, som udgiver summaries som Podcasts af nye amerikanske managementbøger hver måned. Jeg er meget tilfreds med Soundview, som jeg har abonneret på i tre måneder nu.

Så på den måde blev turen egentlig forbavsende kort – øv, er jeg allerede fremme?

Morten Fangel medlem af PMForum

FangelI respekt for Morten Fangels mangeårige indsats for udvikling og udbredelse af projektledelse i Danmark har PMForum optaget Morten Fangel i PMForum’s Wordwide Advisory Board bestående af mange af de mest fremtrædende personer indenfor projektverdenen. Ud over at have været mangeårig formand for Foreningen Dansk Projektledelse, var Morten en af de aller første til at fokusere på betydningen af projektstarten. Også grundlaget for foreningens certificeringer har Morten leveret værdifulde bidrag til. Til lykke!