2008 Posts

ISO Standard for projektledelse

Den seneste plan for denne spændende standard sigter på offentliggørelse 28. februar 2011, så vi må vente med tålmodighed på at få at vide, hvordan vi skal opføre os som projektledere

Nu 350.000 certificerede Projektledere

PMI har netop rundet 300.000 certificerede projektledere. Sammen med ca. 50.000 fra IPMA betyder det, at vi nu er 350.000 certificerede projektledere i verden – eller 0,006% af verdens befolkning!

Projektordbogen – DK/UK og UK/DK

Jeg har på et tidspunkt udviklet denne her oversigt over de hyppigste begreber i projekter. Den har mange haft fornøjelse af.DK UK

God fornøjelse!

Nye PMI standarder

31. december 2008 planlægger PMI at frigive fire standarder:

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®; Guide)—Fourth Edition

The Standard for Program Management—Second Edition

The Standard for Portfolio Management—Second Edition

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®;)—Second Edition

En FAQ med bl.a. betydning for certificeringer kan hentes her.

Biblen i 2. udgave

Bjarne Kousholt er på gaden med 2. udgave af den fremragende bog om projektledelse. Læs mine kommentarer til opdateringen her og til bogen som helhed her.

Sådan sikrer du dig reelle risici i din analyse

Jeg er tit ude for, at risici bliver nævnt og beskrevet i løse formuleringer “det går galt”, “vi bliver forsinkede” eller “det fejler” o.s.v. Problemet ved det er, at udsagnene fortolkes forskelligt af deltagerne i risiko-analysen, og vurderingerne af sandsynlighed og konsekvens bliver derfor meget tilfældige.

The Risk-doctor David Hillson introducerer i sit seneste nyhedsbrev et Meta-sprog for risici. Formatet er:

Fordi <årsag>, er der en risiko for, at <risiko> kan ske, hvilket vil medføre <konsekvens1><konsekvens2>.

F.eks.:

Fordi vores ansættelses procedure er tilfældig, er der en risiko for, at vi ansætter de forkerte kandidater, hvilket vil medføre mangel på kompetencer og utilstrækkelig kvalitet i vores produkter.

Formuleret sådan er ingen i tvivl om, hvad der tales om.

Syntaksen åbner iøvrigt også op for analyser. Hvis vi kun kender <årsag>, kan vi brainstorme over <risiko>. Kender vi <risiko> kan vi brainstorme over <konsekvenser> (og naturligvis også <årsager>). Kendes <konsekvenser> kan vi brainstorme om <risiko>.

Det her meta-sprog syntes jeg er let at introducere for deltagerne og jeg mener, at det giver meget større troværdighed og præcision i hele risikostyringen.

PRINCE2 Certificeret

Så lykkedes det at blive certificeret – Foundation.

Ny udgave af Gantt i Excel frem til sommeren 2009

Over 400 hentede 2008-udgaven. Her er udgaven gældende 1/7-2008 til 30/6-2009.

Test din værdiskabelse som projektleder

Her er et link til en lille test med 18 spgm. der kan tydeliggøre din indsats som projektleder. Kommentarer modtages meget gerne.

Hvor meget værdi skaber du mon som projektleder?

Som tidligere nævnt er det en god idé at opdele sine opgaver som projektleder efter hvor meget værdi de skaber for projektet. Herved får man et grundlag for at vurdere sin tidsdisponering og sætte ind med de ændringer, der kan udvikle en til at blive en bedre projektleder. Her er et link til en lille test med 18 spgm. der kan tydeliggøre din indsats som projektleder.

Symposium 3. og sidste dag

Sikken en start vi havde idag. Uffe Elbæk, projektleder for World Outgames 2009 (en enorm satsning i 2009, som kan bringe København tilbage på verdenskortet) fortalte om sin filosofi for projektledelse, og udfordrede os på vores. “Hvem har værdier i sit projekt?” spurgte han, og 2 ud af 160 rakte hånden op!

Uffe Elbæk starter altid med at præsentere sine personlige værdier, inden han siger ja til et projekt! – og er det ikke fantastisk? De fleste fascineres af udfordringer og tal og størrelse og alt det konkrete i starten – og ender ofte med at løbe sur i de bløde sider af projektet, i konflikter, samarbejdsproblemer, gnidninger etc. Hvorfor ikke starte med værdierne? Så har man også sikret sin integritet fra starten!

Det var som sagt en brat opvågning vi fik, og han havde meget mere på hjertet, som der ikke er plads til her; men lige en sidste ting om hans indstilling til kommunikation: “What comes from the heart reaches the heart”, ja, så er det jo på plads!

Ellers hørte jeg om Programstyring, som der stadig er lige så mange meninger om, som der er folk til stede.

Sidste indlæg for mig var om at skabe læringsmiljøer, hvor projektledere er i konstant udvikling mod god projektledelse. Her var det tydeligt, at projektmodeller og referencemanualer for projektleder-certificeringer er vigtige grundsten for systematisk erfaringsopsamling og -distribution.

Symposium dag 2

Lige som efter et godt kick-off, havde alle oplevelser at tale om fra turen på Øresund i går, så der var fri bane for værdifuld netværsdannelse i dag.

Jeg hørte om projektmodenhedsmålinger generelt og specifikt i form af K02. Her er spændende muligheder for bl.a. at fastsætte prisen på projektledelse i forhold til modenheden hos leverandør og kunde. Hermed kan vi for første gang italesætte projektledelse som disciplin!! Hurra! Målingen kan sagtens bruges internt!

Jeg hørte også om personaleledelse i længerevarende projekter, og selvom der nok ikke er sket meget andet end at PUS’er (Projekt Udviklings Samtaler i tilknytning til MUS’er) er almindelige, skal vi nok tænke på en fremtid, hvor flere og flere projektdeltagere kommer udefra, og så er det måske os, der skal skabe trygheden i en personaleledelse?

Til slut var jeg med på besøg hos Dansk Spil, som har gode erfaringer med agile metoder. Det var spændende at være i et miljø, hvor man egentlig ikke tale om status på projekter; men i stedet for muligheder lige nu. Projekttrekanten var her til drøftelse hele tiden, og det kan vi andre i liniære miljøer lære meget af.

En god dag med værdi – til glæde og til gavn 🙂

1. dag på Symposium 2008

Kl. 16.30 lød startskudet til Symposiet. 180 deltagere hørte den første plenum session om udviklingen af projektmodenheden i Teknisk forvaltning i Københavns Kommune. Herefter gav den tidl. formand for foreningen Morten Fangel en genial model for projektlederens værdiskabelse:

Værdiskabelse af 1. orden – er når projektet lykkedes og skaber resultater

Værdiskabelse af 2. orden – er når betingelserne for at projektet kan lykkedes skabes

Værdiskabelse af 3. orden – er når der fokuseres på de projektleder opgaver, der skaber mest værdi for projektet

– og så sejlede vi ud på Øresund i fire flotte gamle skibe for fulde sejl til middag og mange værdifulde drøftelser i en forrygende smuk solnedgang.

Projektleder Symposium i tre dage!!!

Jeg glæder mig som et lille barn til tre dage med spændende nyt indenfor projektledelse. Foreningen Dansk Projektledelse afholder hvert anden år en konference for interesserede og foreningens godt 2.000 medlemmer. Tre dage med sædvanligvis virkelig gode indlæg, tid til refleksion, pleje af netværket og pleje af mig selv – herligt!

Programmet har 4 plenum sessioner, 6 virksomhedsbesøg og 16 parallelle seminarer, hvor jeg har tilmeldt mig:

Få krisen frem i lyst og udnyt forskellene
Fungér også som personaleleder – især ved lange projekter
Foretag modenhedsvurderinger – til gavn for alle parter
Få programmet til at spille – så der skabes værdi

Jeg vender tilbage med indtryk fra dagene.

Hvor er Adize blevet af?

Jeg bragte for nylig Adize’s fire lederroller på bane som en hjælp til at drøfte styrker og svagheder i et team. Team’et havde stort udbytte af begreberne i deres samtaler om hinanden og deres samarbejde og kunne se forklaringer på problemerne i deres måde at arbejde sammen på. Det er det der er styrken ved bl.a. Adizes – let fatteligt og kun få roller at huske giver lynhurtig en værdifuld og spændende samtale.

Bag efter gik det op for mig, at jeg ikke har anvende Adize’s teori eller hørt om den i mindst 5-8 år. Hvad er der blevet af Adize?

Isaac Adize peger på de fire roller Producenten (lad os se at komme i gang), Administratoren (lad os nu lige tænke os grundigt om), Entreprenøren (lad os se, om det kan gøre anderledes) og Integratoren (lad os lige hygge os med en kop kaffe inden). Adize har også udviklet en nyttig model af en organisations udvikling fra babystadiet over voksen og til død. Du kan læse mere om Adize bl.a. her og her, teste dig selv her eller høre manden selv her eller købe bogen Lederens Faldgrupper.