maj 2008 Posts

Symposium 3. og sidste dag

Sikken en start vi havde idag. Uffe Elbæk, projektleder for World Outgames 2009 (en enorm satsning i 2009, som kan bringe København tilbage på verdenskortet) fortalte om sin filosofi for projektledelse, og udfordrede os på vores. “Hvem har værdier i sit projekt?” spurgte han, og 2 ud af 160 rakte hånden op!

Uffe Elbæk starter altid med at præsentere sine personlige værdier, inden han siger ja til et projekt! – og er det ikke fantastisk? De fleste fascineres af udfordringer og tal og størrelse og alt det konkrete i starten – og ender ofte med at løbe sur i de bløde sider af projektet, i konflikter, samarbejdsproblemer, gnidninger etc. Hvorfor ikke starte med værdierne? Så har man også sikret sin integritet fra starten!

Det var som sagt en brat opvågning vi fik, og han havde meget mere på hjertet, som der ikke er plads til her; men lige en sidste ting om hans indstilling til kommunikation: “What comes from the heart reaches the heart”, ja, så er det jo på plads!

Ellers hørte jeg om Programstyring, som der stadig er lige så mange meninger om, som der er folk til stede.

Sidste indlæg for mig var om at skabe læringsmiljøer, hvor projektledere er i konstant udvikling mod god projektledelse. Her var det tydeligt, at projektmodeller og referencemanualer for projektleder-certificeringer er vigtige grundsten for systematisk erfaringsopsamling og -distribution.

Symposium dag 2

Lige som efter et godt kick-off, havde alle oplevelser at tale om fra turen på Øresund i går, så der var fri bane for værdifuld netværsdannelse i dag.

Jeg hørte om projektmodenhedsmålinger generelt og specifikt i form af K02. Her er spændende muligheder for bl.a. at fastsætte prisen på projektledelse i forhold til modenheden hos leverandør og kunde. Hermed kan vi for første gang italesætte projektledelse som disciplin!! Hurra! Målingen kan sagtens bruges internt!

Jeg hørte også om personaleledelse i længerevarende projekter, og selvom der nok ikke er sket meget andet end at PUS’er (Projekt Udviklings Samtaler i tilknytning til MUS’er) er almindelige, skal vi nok tænke på en fremtid, hvor flere og flere projektdeltagere kommer udefra, og så er det måske os, der skal skabe trygheden i en personaleledelse?

Til slut var jeg med på besøg hos Dansk Spil, som har gode erfaringer med agile metoder. Det var spændende at være i et miljø, hvor man egentlig ikke tale om status på projekter; men i stedet for muligheder lige nu. Projekttrekanten var her til drøftelse hele tiden, og det kan vi andre i liniære miljøer lære meget af.

En god dag med værdi – til glæde og til gavn 🙂

1. dag på Symposium 2008

Kl. 16.30 lød startskudet til Symposiet. 180 deltagere hørte den første plenum session om udviklingen af projektmodenheden i Teknisk forvaltning i Københavns Kommune. Herefter gav den tidl. formand for foreningen Morten Fangel en genial model for projektlederens værdiskabelse:

Værdiskabelse af 1. orden – er når projektet lykkedes og skaber resultater

Værdiskabelse af 2. orden – er når betingelserne for at projektet kan lykkedes skabes

Værdiskabelse af 3. orden – er når der fokuseres på de projektleder opgaver, der skaber mest værdi for projektet

– og så sejlede vi ud på Øresund i fire flotte gamle skibe for fulde sejl til middag og mange værdifulde drøftelser i en forrygende smuk solnedgang.

Projektleder Symposium i tre dage!!!

Jeg glæder mig som et lille barn til tre dage med spændende nyt indenfor projektledelse. Foreningen Dansk Projektledelse afholder hvert anden år en konference for interesserede og foreningens godt 2.000 medlemmer. Tre dage med sædvanligvis virkelig gode indlæg, tid til refleksion, pleje af netværket og pleje af mig selv – herligt!

Programmet har 4 plenum sessioner, 6 virksomhedsbesøg og 16 parallelle seminarer, hvor jeg har tilmeldt mig:

Få krisen frem i lyst og udnyt forskellene
Fungér også som personaleleder – især ved lange projekter
Foretag modenhedsvurderinger – til gavn for alle parter
Få programmet til at spille – så der skabes værdi

Jeg vender tilbage med indtryk fra dagene.

Hvor er Adize blevet af?

Jeg bragte for nylig Adize’s fire lederroller på bane som en hjælp til at drøfte styrker og svagheder i et team. Team’et havde stort udbytte af begreberne i deres samtaler om hinanden og deres samarbejde og kunne se forklaringer på problemerne i deres måde at arbejde sammen på. Det er det der er styrken ved bl.a. Adizes – let fatteligt og kun få roller at huske giver lynhurtig en værdifuld og spændende samtale.

Bag efter gik det op for mig, at jeg ikke har anvende Adize’s teori eller hørt om den i mindst 5-8 år. Hvad er der blevet af Adize?

Isaac Adize peger på de fire roller Producenten (lad os se at komme i gang), Administratoren (lad os nu lige tænke os grundigt om), Entreprenøren (lad os se, om det kan gøre anderledes) og Integratoren (lad os lige hygge os med en kop kaffe inden). Adize har også udviklet en nyttig model af en organisations udvikling fra babystadiet over voksen og til død. Du kan læse mere om Adize bl.a. her og her, teste dig selv her eller høre manden selv her eller købe bogen Lederens Faldgrupper.

Er vi egentlige blev mere effektive?

Jeg talte med en medarbejder i en kommune i går. Vi reflektere over alle de lavpraktiske opgaver vi efterhånden alle sammen skal klare ved siden af hovedopgaverne, efter hånden som sekretærer, rejseadministration, postombæring, pengekassen i bogholderiet etc. forsvinder. Medens det er meget målbart at nedlægge en rejseadministration, er det meget sværere at måle, hvor meget effektivitet den gav medarbejderne – eller omvendt, hvor meget effektivitet der går tabt, når vi alle sammen selv skal klare det hele. Vores konklusion var, at vi nok blot var endt med at levere flere timer end før. Altså at effektiviteten nok reelt var faldet; men vi føler os så presset til at levere ‘gratis’ timer som kompensation. En klar Win/Loose situation.

Estimering eller forhandling?

Jeg har i de seneste uger været med i en række diskussioner og opgaver om estimering og metoder, og er som ofte før blevet usikker på, om jeg skal blive bedre til estimering eller til forhandling? Uanset hvor objektive estimater og efterfølgende planer man lægger frem, ender det jo alligevel altid med, at en eller anden beslutningstager skal overbevises. Kan man ikke det, er den gode kvalitet og det store forarbejde jo ikke til megen nytte. Måske er det et spørgsmål om forhandling? I givet fald, må I meget undskylde; men så kan jeg føle mig krænket på min profession.

Sådan skaber du glæde og tilfredshed i dit projekt

For mange år siden arbejde jeg med en idé om at føre et slags regnskab over de bløde sider at projektledelsen – hvad er der af indtægter og udgifter? og ikke mindst, hvordan ser balance-regnskabet ud? Her har jeg gjort arbejdet færdigt og du er velkommen til at bruge ‘regnskabet’ til en hurtig reflektion over situationen i dit aktuelle projekt. Rigtig god fornøjelse – og god week-end.

Regnskab over energi og virkelyst

Det kan være en god idé af og til at hæve sig højt op over ens projekt og se på, om regnskabet over energi og virkelyst er i balance. Ligesom som det er umuligt at måle tidevandet i et glas vand, er det også umuligt at måle temperaturen i dit projekt midt i en travl hverdag.
Når det drejer sig om penge, har vi i regnskaber altid en såkaldt balance. Balancen viser, hvad vi har og hvad vi skylder. Der skal gerne være balance, ellers går vi konkurs. På samme måde er det med projektets eller hele organisationens energi og virkelyst. Der skal gerne være balance.
Her er en sjov og anderledes idé til reflektion over situationen i dit projekt lige nu.