Hvor sensitiv er din BusinessCase?

Jeg har læst nogle af kommentarerne til rapporten fra DR-byens budgetoverskridelser. Uden på nogen måde at sige, at budgettet var eneste årsag til overskridelsen, så kom jeg til at tænke på sensitivitetsanalyser. Der har tidligere været indlæg om business casen og værdien i at have den fra starten og løbende opdatere den; men intet om følsomheden i business casen.

Sensitivitets- eller følsomhedsanalyser ser på de tal i business casen, som betyder mest for business casens potentiale – enten det nu er besparelser eller indtægter. Sensitivitetsanalysen udpeger disse tal, og man kan så se på, hvor stor sikkerhed man mener man har på netop disse estimater. Med andre ord viser sensitivitetsanalysen hvor sikker business casen egentlig er.

En business case uden sensibilitetsanalyse er i bund og grund et dårligt beslutningsgrundlag. Beslutningstageren bliver simpelthen forført af tallene, og får ikke at vide, hvor den mest kritiske forudsætning er, og hvor følsom den egentlig er!!

Her er et lille banalt eksempel på en analyse.

1 Comment

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.