Hvori består leverancer i ‘bløde’ projekter?

Man kan betegne nogle projekter som ’hårde’, fordi de frembringer håndfaste resultater f.eks. et hus, en ny motor eller et IT-system. I disse projekter er det rimeligt nemt at beskrive projektets leverancer. Men hvad med leverancer i ’bløde’ projekter?

Bløde projekter omhandler f.eks. samarbejde, integration, organisationsudvikling, holdninger eller konflikthåndtering. Mange er fristet til at svare, at leverancerne er: ”det gode samarbejde”, ”integrationen”, ”de nye holdninger” eller hvad sagen nu drejer sig om; men det er forkert. Så taler vi nemlig om effekten af projektet eller om projektets formål, og projektledere bør (og kan i øvrigt heller ikke) forpligte sig eller forpligtes på disse områder. Hvad er leverancen så?

Hvis emnet interesserer dig, så læs min lille artikel her.

1 Comment

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.