juni 2009 Posts

Gantt Excel 2009 og 2010

Så er kalenderen klar for de næste to halvår. Skab et hurtigt overblik over din projektplan på dags- eller som noget ny på uge-niveau. Hent den her.

Der gik kuk i kriterierne!!

Efter indlæggene om leverancer i ‘bløde’ projekter her og her, fik jeg spørgsmålet: Hvad er Acceptkriterier, og hvad er Succeskriterier?

Jeg kan godt forstå spørgsmålet, for der er masser af forvirring om de begreber. I Brøndby Kommune syntes jeg Henrik Bartholdy har gjort et godt stykke arbejde med disse beskrivelser:

Succeskriterier knytter sig til formålet. Beskriver om bestilleren har opnået det, de ønskede. Succeskriterier er svaret på, hvordan succes’en måles dvs. hvordan måles det, at formålet blev opnået eller vi kom nærmere det?

Acceptkriterier knytter sig til projektets leverancer. De beskriver kvaliteten af det, der skal leveres – eller med andre ord: Hvornår er det godt nok?

Hvad ville være Acceptkriterier for leverancer i ’bløde’ projekter?

Bløde projekter har typisk at gøre med mennesker og holdninger. Projekterne kunne dreje sig om Samarbejde, Nye holdninger, Udvikling af en fælles Vision, Fusion af to afdelinger etc.

Leverancer i sådanne projekter er typisk events, hvor mennesker mødes og udviklingen foregår. Det kan være Dialogmøder, Workshops, Inspirationsforedrag, Fremtidsværksted. Medieringsmøder etc.

Leverancer skal naturligvis kunne styres, dvs. kvaliteten skal styres. Styring af kvalitet nødvendiggør såkaldte acceptkriterier. Altså kriterier som anvendes til at godtgøre, at en given leverance er som aftalt.

For leverancer i bløde projekter kunne følgende acceptkriterier anvendes:

Acceptkriterie

Måleenhed

Tidspunkt Dato
Varighed Timer og minutter
Deltagere Personalegruppe, Afdeling eller navne
Indlægsholder(e) Navn(e)
Faciliteter M2, Stednavn, A/V-udstyr, bord/stole opstilling
Indhold Dagsorden med tidspunkter
Logistik Dato for invitation, Senest svardato, dato for referat
Facilitering Gimmicks, musik, mad/drikke, sociale muligheder, dekorationer
   

På denne møde bliver hver event et lille projekt med eventen som Mål og ovenstående acceptkriterier som Kvaliteten og endelig med et Formål dvs. den ønskede effekt (som man som projektleder ikke kan holdes ansvarlig for).