april 2011 Posts

Derfor får du ikke godkendt din kommunikationsplan

Værdien af en Idé eller et Projekt kan i sidste ende kun måles på den effekt der i sidste ende opnås. Med andre ord i hvort stort omfang det lykkedes at få den fornødne forandring til at ske, og dermed i hvort stort omfang det lykkedes at få de berørte mennesker fuldhjertet med på forandringen.

Jo mere energi, tid og dermed penge der ofres på forandringen, jo større chance er der for succesfuld forandrig. Forandringsindsatsen er derfor en investering. Vi bruger så meget tid og så mange penge, og så regner vi med, at vi investeringen tjent hjem.

Problemet er bare, at det er svært at beregne effekten af en investering i netop tilstrækkelig forandringsledelse. Som projektledere kan vi have en fornemmelse af, hvad der skal til; men det er jo svært at bevise. Professionelle forandringsagenter er sikkert bedre, eller kan tale mere overbevisende.

Derfor ender det altid med, at ledelsen sætter niveauet for en given forandringsindsats “som vi plejer her…”. Dermed bliver forandringsindsatsen – eller omfanget af den – en kulturbaseret sag. Nogle steder gør man meget (Novo har ofte været nævnt her) andre steder kun lidt (hvis du ikke vil være med, kan vi da hurtigt finde en anden!).

Så hvis vi skal være bedre til at argumentere, skal vi blive bedre til at ‘bevidse’ værdien af god forandringsledelse.