november 2012 Posts

Team rolle profilværktøjer

Jeg blev forleden gjort opmærksom på http://www.123test.com. Her er flere spændende ‘tests’ eller retteligt værktøjer til afdækning af dine profiler i mange dimensioner. Bl.a. findes en om din team-rolle profil (ikke Belbin; men i den retning), en personligheds-profil DISC om Dominans, Inflydelse, Stabilitet og ‘Cikkerhed’ (ikke DiSC; men meget lig) og såmænd også en lidt dybere personlighed-profil JUNG (ikke MBTI men i den retning).

Det er selvfølgelig miniudgaver med få spørgsmål, så brug dem som inspiration og retningsgivere, før du får de ‘rigtige’

Trykprøvning af dit projektets mål

Det er sikkert ikke ukendt, at de leverancer dit projekt frembringer sigter på anvendelse af en målgruppe? Kunder, kollegaer etc.

Det betyder, at der er to formål: Dit projekts formål og aftagerens formål. F.eks. er dit projekts formål at designe og produktionsmodne et nyt typehus; medens kundens formål er få dækket behovet for sikkerhed og tryghed for familien i et hus. Hvordan hænger de to formål sammen – eller rettere hvordan skal de to formål hænge sammen for at begge parter er tilfredse? m.a.o. hvordan kan dit firma tjene penge på at dække kundernes behov?

Det man skal gøre er at nedbryde formålene som sædvanligt – og fortsætte indtil man møder fælles mål! Fælles mål kan være:

  1. billig pris – fordi vi kan fabrikere billigt
  2. smart design – fordi det kan netop vi
  3. grønt hus – fordi vi kan det med lifecycles
  4. hurtigt hus – fordi vi kan logistik
  5. overkommeligt hus – fordi vi kan financiere

Først når du har fundet fællesnævneren forstår du dit eget projekt!Faeles maal

Er det reelt et dilemma du sidder i?

Du kender dilemmaet: lige meget hvilken af to eller flere løsninger du vælger, så er det skidt!

Det kan være en god vane lige at smække dilemmaer op på slagterbænken og se nærmere på dem. Ofte består de af forskellige elementer, og når man først kan se elementerne, så kan man måske også øjne en farbar vej ud af et dilemma.

Dilemmaer kan, når man får kikket ordentligt efter,  bestå af elementer af Vilkår, Problemer og Opgaver.

Vilkår må man lære at leve med – evt. med et Ole Henriksen smil

Problemer i ens indflydelses sfære må man gå i gang med at kæmpe med

Opgaver i ens kontrol sfære skal bare Opgaver i ens kontrol sfære skal bare løses.

Kombinerede mål – hvad er det?

Vi har ofte tidligere behandler Formål/Succes kriterier hhv. Mål/Acceptkriterier (her, her og bl.a. her).

Man kan af og til savne en dynamik mellem på den ene side Mål/Leverancer og på den anden Formål/Effekt. Paybacktid udgør en sådan dynamik. Paybacktid er et kombineret mål.

En ønsket paybacktid på f.eks. eet år skaber en sammenhæng mellem omkostningerne til projektet (som jo er projektlederens hovedpine) og indtægterne fra projektets leverancer (som er bestillerens hovedpine). Kravet om eet år giver en interessant afhængighed mellem de to parter.

Kender du andre kombinerde mål?

Hvad tror du egentlig du er?

At få projektet færdigt og accepteret til tiden og budgettet gør os ikke til gode projektledere i alles øjne – i hvert fald ikke nødvendigvis i kundernes.

Det er lidt som med en leverandør – hvad vil du have: 1) Det du beder om eller 2) det du har brug for? Det sidste ikke?

Leverandører leverer det, som du bestiller. Forretningspartnere leverer det, som du har brug for – eller anstrenger sig for at gøre det.

Leverandøren kan du stole på i kvalitet, tid og pris. Partneren i oprigtighed, indlevelse, fokus på din forretning etc.

Leverandører kan man få alle steder. Partnere er mere sjældne.

Leverandørens rolle er nem. Partnerens rolle er svær, fordi man tit skal stille ubehagelige og provokerende spørgsmål. Man skal spørge igen og igen – selv når kunden har fået nok – “bare for lige at være helt sikker….”.

Vil du være en god projektleder i kundernes øjne, skal du kunne dække hele denne boldbane

Change the game

Hvis du vil ændre noget, så start med at forstå det først! Først når du forstår det helt, forstår du, hvorfor og hvordan reglerne kan ændre til det bedre. I takt med ændringerne af reglerne får du ændret det, som du oprindeligt ville ændre.

Den engelske remse hedder:

Play the game

Change the rules

Change the game 

Prøv at være med til at få flere forandringer til at forgå ifølge denne remse – og ikke i omvendt orden!!

Din projektledelse i et systemisk perspektiv?

Jeg har haft en helt speciel og helt uventet god oplevelse med denne bog….

Få øjnene op for, hvorfor du gør, som du gør!

systemisk projektledelseLæs min anmeldelse her.