2013 Posts

Så nåede vi lige en julegave i sidste øjeblik Gantt 2014 2015

julebilledeHermed ny og opdateret udgave af den populære Gantt-kalender I Excel.

Hent den her.

God førnøjelse…

Så er vi ved at være der…

Kære læsere,

I og Jeres familier ønskes en Glædelig og varm Jul og et Godt og lykkebringende Nytår.

julen 2013

På genhør næste år til ca. 1.500 læsere på tværs af de forskellige platform.

Newsletter fra The Risk Doctor

Hent og læs David Hillson’s seneste nyhedsbrev her. Denne gang peger han på, at de fem kilder til vedvarenhed: de Naturlige, Menneskelige, Sociale, Produktionstekniske og endelig de Financielle er gode perspektiver til risikoidentifikation.

Hurra for alt det vi har i vesten

Er lige hjemvendt efter min første uge i Golfen nogensinde, og hvor må det være svært at være leder der for ikke at sige drive tidskritiske projekter. Den evige “Yes Sir” uden nødvendigvis at have forstået et klap af, hvad man bad om, og den nærmest teflonagtige måde at glide af på ansvar på må være enerverende. Sådan er betingelserne, om det må man så lære at leve med – kulturen vinder altid.

Geert Hoffstede’s tabeller er uvurderlige, når man skal forberede sig:

Oman culture

Her kan man se, at de respekterer autoriteter meget mere end vi (PDI), at de er mindre egocentrerede end vi (IDV), at kulturen er mere maskulin (MAS) og at skrækken for at tage ansvar er meget større (UAI).

oman

Enestående chance for at høre de helt store guru’er 10-11 marts i Helsingborg!!

Det Svenske PMI-chapter har år efter år haft enorm succes med deres årlige Pasion for Projects konference. I marts 2014 har de skruet ambitionsniveauet helt op i skyerne med navne som: Kerzner, Vargas, Hubbard, Taylor… you name it!

Du skal være super hurtig med tilmeldingen her.

 

Interessentanalyser gør dig døv og blind

påvirkstangNår du vælger at gennemføre en interessentanalyse accepterer du mere eller mindre, at det er dig og dit projektteam, som skal skubbe projektet igennem den inerti og modstand, der er i organisationen. Men hvad har du egentligt ‘skrevet under på’: projektets leverancer eller den nødvendige forandring eller måske begge dele?

Så skal du spørge dig selv om, hvorfor du skal overkomme modstand mod en beslutning om en ændring, som ledelsen har besluttet at gennemføre? Hvorfor er det kun dig, som skubber? Hvorfor er der ingen, der trækker? Hvorfor er ledelsen ikke allerede i gang med at skabe længsel hos alle medarbejderne, så du nærmest bliver suget med?

Fordi vi med interessentanalyser m.v. er faldet til patten og ubevidst påtager os alt for store ansvar…

Nyd i denne sammenhæng også denne post.

 

Etiske risici i dit projekt?

Efter finanskrisen tænkte vi vel alle, at der fik vi eller de finansielle markeder lært noget om etik og omfang af investeringer. Nu hvor der ses spor af ny vækst igen, kan man frygte, at det hele er glemt, og vi blot starter en ny boble.

Du kunne måske være med til at forhindre ulykker, hvis du tilføjede en Etisk Risikovurdering til dit projekt?

Et sådant værktøj findes her (og gratis indtil udgangen af 2013) – og også i bogform.

Områderne du vurderer er: Dit team, Din organisation, Omgivende samfund og endelig Fremtidige generationer.

Hjælpsomhed kan ses på bundlinjen…

Jaaaaa – men sådan ligefrem helt ned på bundlinjen? Ja, siger professor Adam Grant (en af de 40 mest anerkendte business-professorer i verden), hvis der er en hjælpsom kultur i organisationen, så bliver alle mere tilbøjelige til at dele viden, og det har indflydelse på bundlinjen! Læs lidt mere her.

Som projektleder har du jo mulighed for at sætte dette emne på dagsordenen, når I taler om Jeres projektgruppe.

Jeg tror også, at forholdet har stor indflydelse på netværksdannelsen i organisationen – læs bl.a. her.

Gruppe-kultur?

Elisabeth Plum er en af mine favoritter når det gælder kultur, fordi hun giver en lyst, mod og værktøjer til at arbejde med kulturelle forskelle til forskel fra mange andre, som næsten skræmmer mig væk fra udfordringerne.

Nu har hun udviklet Team Potential Modellen og beskrevet den her.

team potentiale

Nyt fra The Risk Doctor

I sit seneste Nyhedsbrev skriver David Hillson, at vi af og til bør prøve at anskue risici fra nye vinkler. F.eks. giver De Bono’s Six Value Model et nyttigt perspektiv.

Project Excellence – lidt støvet men alligevel…

Fin model til at give dig et helt overordnet billede af, hvordan du kører dit projektet og hvordan det går. Prøv at udfylde modellen først med sådan som du gerne så det hele køre og herefter hvordan det rent faktisk kører.

P Excellence

Stress kommer af din blødsødenhed

Ja, undskyld formuleringen; men det er nu ment som en advarsel og ikke for at ignorere hvor alvorligt det er, når stress rammer os.

Du kender jo sikkert Covey’s kvadrat og ved, at du kun kommer foran, hvis du altid sørger for at få arbejdet lidt hver dag i det øverste højre kvadrat. Hvis du ikke når det, glider opgaverne stille og roligt over i den til venstre, og det er her, at folk falder omkuld. De nederste skal du helt forsøge at holde dig fra:Haster haster ikke

Virkeligheden er imidlertid, at langt de fleste gør det stik modsatte! Hvorfor? Fordi det er det letteste! – man tager simpelthen de lette (og hyggelige) opgaver først og ender ofte med denne rækkefølge:

Let og Lettere

efter nogen tid, er man så kommet så meget bagud, at der bogstavligt talt skal arbejdes i det røde felt i lang tid.

Og derefter? Ja, så skal man da have lov til at hygge sig med nogle små lette opgaver – igen – og igen – og igen gentager mønsteret sig.

Hvad er professionalisme i projektgrupper?

I takt med vores voksende generelle berøringsangsthed med andre mennesker, bliver kravene til de rent menneskelige faktorer hos kolleger og projektdeltagere mere og mere udvandede. Ofte bliver kravene formuleret som flosklerne: ‘God til samarbejde’ eller ‘Ansvarsbevidst’ eller ‘Fleksibel’ eller andre gummiord, som ingen alligevel tager alvorligt eller følger op på eller måler på for den sags skyld.

De faglige specialer kommer i højsædet og snart må organisationen tolerere alle mulige og umulige adfærdsmæssige særheder og hensyn. Problemet er blot, at ud over at man passivt godkender forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, så koster uheldig adfærd også noget, fordi det jo er resten af projektgruppen, som skal håndtere situationerne, tilpasse sig, rumme, bøje af etc.

Jeg syntes, at projektdeltagelse er en profession bestående af lige dele 1) Fag faglighed 2) Projekt faglighed 3) Gruppe faglighed, og jeg vil f.eks. pege på følgende minimums krav til en professionel projektdeltager:

ü  Nedbryder sine opgaver i arbejdspakker af max 3 timers omfang (2 opgaver pr. dag)

ü  Spørger/Orienterer en kollega allerede når 25% af den estimerede tid til en opgave er brugt, og der er risiko for, at deadline overskrides.

ü  Spørger/Orienterer projektleder, hvis  50% af den estimerede tid til en opgave er brugt, og der er risiko for, at deadline overskrides.

ü  Har altid 10 min. indenfor den næste time til sparring med kolleger

ü  Markerer altid i Outlook, hvis kontoret forlades i mere end én time.

ü  Beder hyppigt om hjælp og sparring med kolleger

ü  Kender løbende sin belastning +/- 20% de næste 4 uger

ü  Møder primært kl. 08:30 og går hjem primært kl. 16:30

ü  Ser større fordele end ulemper ved at sidde og arbejde sammen med andre

ü  Slutter altid dagen med at planlægge den efterfølgende dag

ü  Finder altid både en afhjælpende og en forebyggende løsning, når et problem opstår

ü  Er overbevidst om, at en gruppe som regel opnår bedre resultater end enkelt individer

ü  Har en kage med til kaffen mindst én gang om året

ü   Fylder magasinet HELT op, når kopimaskine/printer er løbet tør for papir

Det er helt utvetydige krav, som er let at følge op på; men først og fremmest til at lære for de fleste.

Tryllerier med Excel

Excel er verdens mest benyttede ‘værktøj’ til planlægning. Som regel i form primitive farvelægninger af cellerne ala Gantt-kort sådan som jeg selv har gjort det i mange år i mine populære Excel-Gantt-kort her.

Bent Elting er til gengæld virtous på Excel, og han kan få det til at opføre sig som f.eks. Microsoft’s Project. Se bare her:

Elting1

Grundoplysninger, Status grøn, gul og rød og Fremdrift

 

Elting2

Tallene til Opfølgning, Status og Fremdrift

Elting3

 – og endelig selve Gantt-kortet

Og så for at det ikke skal være lyv, så kan Bent Elting også konsolidere flere excel-ark sammen til én samlet plan til brug i f.eks. Program- eller Porteføljestyring. Se minieksempel her:

Elting 4

Først de to separate tidsplaner

Elting 5

– og så den samlede med hhv. Status og Fremdrift og selve Gant-kortet

Uuuuha

Halloween2013