Der er også Formåls-trekanter!!

Projekttrekanten kender vi (f.eks. her); men hvad er en Formåls-trekant?

Formålstrekanten finder vi over på projektejerens banehalvdel. Det er jo her vi har ansvaret for Formålet og de målbare udtryk for samme – nemlig Succeskriterierne (se bl.a. her).

Succeskriterierne udgør en ambition om Formålet, og hvis de opfylder SMART-kravene, så har de en tidsfrist tilkoblet. Midlet til at opnå formålet og dermed Succeskriterierne er jo Leverancerne. Samlet udgør disse tre forhold Formålstrekanten her:

Som med projekttrekanten gælder det, at hvis der ændres på een spids, skal der justeres på mindst een anden for at opretholde balancen. Ønskes der i eksemplet en større reduktion end 15% på sammme dato, skal der formodentligt skrues op for leverancerne (evt. forandringsledelsens omfang). Skal succeskriteriet opnås hurtigere er det formodentligt kun en mere intensiv forandringsledelse, som kan komme på tale.

Formålstrekanten er med andre ord et værktøj for forandringslederen ligesom projekttrekanten er det for projektlederen.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.