Rapportér med kvalitet!

Rapportering er blot en mellemregning i en lang proces kaldet Styring:

 1. Sæt i gang
 2. Indsaml data om status (mindst 8-9 synsvinkler bør anlægges)
 3. Opgør status
 4. Vurdér status
 5. Udarbejd forslag til håndtering af afgivelser og problemer
 6. Rapportér
 7. Møde med beslutningstagere
 8. Omform beslutninger til konkrete planer
 9. Sæt de nye planer i gang
 10. Gå til step 1

Det jeg vil skrive om her er step 4. Lad os forestille os i step 3, at en aktivitet er forsinket, hvordan vurderer man sådan en forsinkelse i step 4? Følgende spørgsmål skal som minimum besvares?

 1. Er aktiviteten på Kritisk vej eller bringer forsinkelsen den På kritisk vej? Hvis Ja, så er forsinkelsen lidt alvorlig, og vi må spørge videre…
 2. Påvirker forsinkelsen Milepæle (som jo ofte er synkroniseringspunkterne til og fra andre projekter eller delprojekter)? Hvis ja, så er det ret alvorligt, så vi spørger videre..
 3. Påvirker forsinkelsen levering af Leverancer? Hvis Ja, så er vi ved at være i en alvorlig situation og må spørge videre..
 4. Påvirker den forsinkede leverance Formålet dvs. udskyder forsinkelsen den ønskede Effekt? Hvis ja, så er forsinkelsen formodentligt kritisk. Hvis Effektmålene er målbare, kan man sikkert næsten beregne prisen på forsinkelsen, og det er god ammunition at have med, når man skal argumentere for sin løsning på forsinkelsen.

Så det jeg prøver at sige er, at god rapportering kræver forudgående omtanke.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.