februar 2013 Posts

Skiftedag

Efter 746 indlæg på Mannaz site her fortsætter jeg fra i morgen løjerne her.

Sæt kulturforskellene aktivt i spil

Elisabeth Plum har skrevet en bog om håndtering af de forskelle mellem mennesker, som vi alle forsøger at få det bedste ud af. Bogen viser på glimrende vis, hvordan man snarere end at forsøge at udglatte eller udviske forskellene i stedet aktivt skal sætte dem i spil og opnå meget større fordele. Læs min anmeldelse her.Samarbejde lokalt globalt

Nye dimensioner i Målforståelsen

Vi kender alle de gode spørgsmål: Hvordan og Hvorfor, når vi skal forstå målene i et projekt:Hvordan og hvorfor

 

 -men læg mærke til, at når vi besvarer spørgsmålet Hvordan, så besvarer vi det med et Mål; men sammenhængene bliver implicitte. Vi dvæler ikke ved, hvorfor Formålet opnås ved netop dette Mål! Som omtalt i et indlæg (her) for nylig om Business Cases, så har de en talmæssig mission; men de burde have en lige så stor forståelsesmæssig mission.

Alt for ofte baserer vi projekter på antagelser om, at når vi gør A, så sker B. Vi udfordrer ikke sammenhængen synderligt meget. Vi regner på A og på B og vurderer balancen; men vi udfordrer ikke, om og især hvordan og hvorfor A fører til B. Så en gang imellem bør du vende pilene i ydresiden af målhierarkiet og besvare spørgmålene!!

Hvordan og hvorfor omvendt

Avanceret facilitering

Læs min anmeldelse af denne bog her.anerkendende ovelser