Hvordan vil ISO21500 Guide to PM brede sig?

Jeg hørte John Holst, Siemens fortælle om den nye Guide to Projekt Management ISO 21500 hos PMI i sidste uge. John har tålmodigt deltaget i udviklingen i de sidste 5-6 år!
På spørgsmålet om, hvordan han tænker at ’standarden’ vil brede sig i praksis, siger han, at i og med at det er en global vedtagen Guide, så kan kunder (altså også og især offentlige) nu for første gang skrive som krav, at leverandøren skal levere ’god projektledelse’ dvs. skal overholde ISO21500.
Jeg havde nok troet, at ’standarden’ ville brede sig via foreningerne IPMA, PMI og PRINCE2 fordi de ikke kan komme uden om at tilrette sig mod ISO21500. Det har PMI allerede gjort i sin 5th. Edition som udkom umiddelbart efter ISO.

2 Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.