Projektledelse er et valg

Det sjoveste (og iøvrigt letteste) er bare at starte op, bikse noget sammen og prøve, om det virker, justere og prøve igen. Især hvis man selv er specialist eller måske endda ekspert på det aktuelle fagområde, er det sådan, at man allerhelst vil arbejde på.
Men den virkelige verden kræver forudsigelighed om færdiggørelsesdato, budget og kvalitet. Her må du træffe et valg: enten famle sig frem eller tilføre en passende mængde projektledelse. Det er dit valg!
Som med håndværkeren kan projektlederen også se på forhånd, hvilke udfordringer der er og dermed hvilke værktøjer og metoder, der skal i anvendelse, for at bringe skuden sikkert i havn.

Valget indebærer f.eks., at du vil:

– se specielt meget på interessenterne
– gøre ekstra meget ud af at få organiseret projektet
– analysere risici ekstra omhyggeligt
– involvere bestilleren og brugerne aktivt i planlægningen
– ofre ekstra energi på at få et velfungerende team
– sikre ektra stor realisme i estimater og tidsplaner

Jo mere bevidst du bliver om disse valg, jo mere proaktiv bliver du også i din tænkning, og du vil opleve, at du kommer på forkant med projektet og kan begynde at præge det i stedet for at hænge bagpå projektet og tumle med alle problemerne.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.