juni 2013 Posts

Din hjerne er både ven og fjende

Kik lige på det her billede:pletter

– og forundres over, at du kan se et mønster sådan bare lige uden videre. Det er det helt geniale ved hjernen – den har siden tidernes morgen været super ekspert i at se mønstre (i øvrigt ret godt, hvis man tit risikerer at blive ædt m.v.). Kik efter og opdag hvor relativt få pletter der skal til, før hjernen har lugtet lunten og malet et næsten perfekt (!) billede op af en Dalmantiner. Du tror, at du ser en hund, men det er altså kun en snes pletter – resten er hjernens trylleri – det er Fill in the blanks på voldsomt højt niveau.

Det samme sker, når du får erfaring som projektleder. Du skal snart ikke have mange bidder at information om et nyt projekt, før du kan skimte vejen gennem det, og den bliver ofte så vejEN i projektet.

Her kommer fjenden så til syne, fordi det jo ikke nødvendigvis er den bedste eller den rigtige vej. Hjernen finder bare en vej, hvis du føler behov for en vej. Derfor lader den professionelle sig udfordre på alle vigtigste taktiske beslutninger, fordi de er baseret på færrest fakta og har størst konsekvens i det lange løb.

Skab eftermælet før andre gør det…

YESNår du har lukket dit projekt ned og har modtaget bestillerens ros for at levere til tiden og på budgettet, er det tiden at skabe projektets eftermæle som et succesfuldt projekt. Skab ‘den gode historie’ om projektet. Bryg en kort historie: “Det var svært…, vi kæmpede…, så var vi nær men så…alligevel kom vi i mål…lige i øjet…” og lad alle i teamet begynde at fortælle den ved enhver lejlighed.

Et godt eftermæle er dit eneste værn mod et dårligt eftermæle, hvis det viser sig senere, at projektet aldrig opnåede bestillerens Formål og dermed Succeskriterier. I den situation kan alle jo huske, at du var projektlederen (og dermed bliver du hurtigt den skyldige) medens man sjældent kan huske, hvem bestillerne var (de reelt skyldige).

Det er jo grov manipulation det her blog indlæg!

Jeps lige netop!

Projektledere er ikke som flertallet

Et studie omtalt i seneste nummer af PMI’s Project Management Journal viser, at projektledere i højere grad end gennemsnittet af befolkningen er Ekstroverte og Resultatorienterede. Det kunne man måske forvente, når projektledere er ledere og skal være målorienterede; men nu er det altså slået fast. Dimensionerne er hentet fra MBTI og omfatter:

MBTI

Blandt projektledere er der flest NT’er (iNtuitive og Tænkende) men desværre er denne kombination skyld i flertalles af fiaskoer! Succes’er skabes i meget højere grad af SF’er (Objektiv Sansende og Følende i beslutninger).

Hvad er du selv? Gratis test her.

 

Krisen stoppede i går!

Jeg er sikker på, at du kan mærke og se det omkring dig! Noget er sket de seneste dage! Pessimismen er væk! Der er mere Ja end Nej!

Jeg tror, at det lige er vendt. Vi er på vej opad igen, og det kommer til at gå hurtigere end nogensinde. Tusindvis af projekt lagt på vent bliver snart sluppet fri. Det bliver fantastisk.

Tro på det og spred budskabet.thums up

Hr. 3Kant og projektledelse

For mange projekterVi går alle sammen på kurser i projektledelse; men måske var det et kursus i livsledelse vi havde allermest bruge for!

Gode projektledere er den sikreste investering af alle…

PMI undersøger jævnligt betingelserne for og udviklingen af vores profession som projektledere. Nu er rapporten Pulse of the Profession på gaden med skræmmende nyt.PMI Pulse 2013

De sidste fem års tilbageholdenhed med investeringer i gode projektledere og dermed god projektledelse og dermed større succesrater har sat sine spor. Virksomheder og organisationer er blevet dårligere til at få projekter i mål, og det sætter sine spor i afkastet af de investeringer, som projekter jo i sidste ende er. De gode risikerer 2% af hver krone investeret i projekter – de dårlige 28%! Man kan sige, at det er en sikker investering at udvikle sine projektleder, fordi de gode projektledere reducerer risikoen i alle andre investeringer.

high low performers

Se key-findings i lækker interaktive grafik her eller hent rapporten her. Andre rapporter i samme serie her.

Hr. 3Kant og værdiskabelse…

misforståelser

Det er svært er være forretningsmand, når man er fagmand…

Ja, det er helt rigtigt, at vores succes måles på vores evner til at levere de aftalte leverancer til tiden og budgettet; men helt ærlig, ville du selv handle med et firma, som blot leverede præcis det du bad om uden at spørge “hvad skal du bruge den til?”  og blot lod dig sejle din egen sø og bare lod dig opleve en kæmpe brøler? Nej vel!

Tiden er inde til at skifte fra leverandør projektleder til konsulent projektleder – fra leverancefokus til fokus på både værdiskabelsen og leverancerne. Fra Hvad vil du ha’ til Hvorfor vil du ha’? Fra aftaler i starten til løbende aftaler som tilgodeser, at betingelserne for værdiskabelse hele tiden ændrer sig. Fra modsætningsfyldte styregruppemøder til møder fyldt med kampgejst og begejstring.

Om det er let? næ, det som er efterspurgt, er sjældent let, og hurra for det, fordi ellers kunne enhver jo matche dig som forretningsorienteret projektleder.

Har du Madonna kurver?

madonnaSom en af meget få har Madonna lykkedes med at forny sig lige tilpas hurtigt nok til at undgå glemsel – det siges, at hun nøje har vurderet, hvornår hun var ved at toppe og satte så ind med en ny stil. Hun ventede altså ikke til det var nødvendigt! Hun gjorde noget, inden det var nødvendigt! Hun gjorde det igen og igen.

Den samme idé eller stædige kamp for succes bør projektledere anvende på:

  1. projektteam’et i længerevarende projekter
  2. den eksterne kommunikation i middellange og langvarige projekter
  3. håndteringen af de vigtigste interessenter – herunder kunder
  4. ens familie
  5. en selv (sorry)

Toolbox check?

Hvis man opdeler projekter i fire faser og opdeler sine opgaver som projektleder i forskellige typer – som regel finder man otte ni stykker, så får man 36 kvadrater. Hvis du lige vil check’e op på, hvor meget styr du har på projektlederjobbet, så gå de 36 kvadrater igennem og check, om du ved, hvad du skal i hver, hvordan du gør det og hvilke hjælpemidler du anvender.

Det er en hurtig måde at finde indsatsområder på meget præcist.

God fornøjelse.36 kvadrater

Hvor tæt på succes har du mon været?

“Hvis mennesker vidste hvor tæt på succes’en de var, da de gav op, ville de have fortsat lidt endnu”.giv ikke op

Det er det mest udfordrende citat eller den mest udfordrende påstand jeg nogen sinde har læst og hørt.

Bedre end energidrikke og epo og det, der er værre.

Skræmmende!!

Projektledelse på 105 sider? Ja!

Bjarne Kousholt har skrevet en lille ny bog til brug primært i uddannelser. Læs min anmeldelse her.kernen i pl

 

 

Mange bække små giver en stor å!

Det samme kan man sige om projekter. De små projekter kan man jo ikke bruge tid på at planlægge og risikovurdere og i det hele taget ofre ret meget tid på. Derfor bliver de altid forsinkede en lille smule og tager altid en lille smule mere tid end du havde forudsat (hvis du da nåede det overhovedet) og ender sikkert også med at koste en anelse mere end forudset.

Har du nu f.eks. 10 små projekter for hvert stort, vil jeg tro, at skaderne fra de små til sammen er lige så store som fra det store, hvis det gik galt.mange smaa

Så tænk lige over det der med små projekter igen.