juni 2014 Posts

Noget af den bedste medicin man kan få..

custom_white_pill_bottle_11947

Belønner du samarbejdet eller præstationerne?

Det er lidt sjovt at tænke på hvor meget vi taler om teams og samarbejde og korpsånd og jeg skal komme efter dig selvom vi næsten aldrig anerkender eller belønner disse forekomster. Istedet fortsætter vi med at belønne de individuelle præstationer!

Hvordan kan vi forvente, at folk gider bruge tid på kollegerne, når folk belønnes for den tid, de bruger på egne opgaver?Gave

Der er meget mere forandringsledelse end du tror!

Det meste litteratur om projektledelse vil sige, at interessentanalysen er en ret tidelig indsats for at få et overblík over projektets mål og få en pejling på evt. modstand og opbakning omkring projektet. Den såkaldte kommunikationsplan benyttes efterfølgende til at planlægge indsatser mod interessenterne for at opnå så stor opbakning som muligt. Punktum!

alt er kommunikationPrøv i stedet at opdele interessenterne i tre bunker: 1) dem som indgår i projektets processer 2) dem som medvirker i skabelsen af leverancerne 3) dem som skal anvende leverancerne og dermed dem, som skal levere effekten.

Hver af disse tre grupper ‘skal vindes’ for projektet – men af vidt forskellige årsager. Hver gruppe skal bearbejdes – hver gruppe skal igennem en forandringsproces. En lang række ‘sælgende’ aktiviteter skal gennemføres med de tre grupper for at sikre projektets succes.

Summen af alle disse aktiviteter – lige fra kick-off seminaret og helt frem til uddannelse i og support til den nye virkelighed – skal ind i kommunikationsplanen, og så bliver dne omfattende! Til gengæld viser den så det fulde omfang af forandringsledelsen.

Tilknyttede posts er der her og her.

Fra oven eller fra neden?

Mange ser risikostyringen som et appendix til projektstyringen – noget man skal gøre eller burde gøre. Imidlertid skal et projekt ikke være særligt stort, før risikostyring måske burde være det centrale og projektstyringen et appendix?

Når projekter begynder at blive bare en smule komplekse, så nytter planlægning (at angribe projektet fra neden) nemlig i sig selv ikke meget, fordi planlægningen jo ikke ændrer på kompleksiteten. Interessentanalyse hjælper mere, fordi den sikkert reducerer lidt i kompleksiteten stammende fra f.eks. konflikter mellem interessenterne, men hvor skal man begynde og ende?

Risikoanalysen (angribe fra oven) er derimod en sikker og elegant fremgangsmåde. Start med at koncentrere dig om at fjerne de værste risici, så bruger du dine kræfter på det, som gavner projektet mest. Hver gang du får fjernet en risiko, står du tilbage med et projekt, som er endnu lettere at gennemføre end før. Når flertallet at risici er fjernet, kan du skifte over til traditionel planlægning.Kompleksitet og risici

P.s. denne fremgangsmåde er såkaldt projektledelse af 3. grad – jvf. her.

Lær at registrere Sprogspil og bliv bedre til facilitering!

Jeg er blevet opmærksom på begrebet Sprogspil. Sprogspil er det spil vi spiller med ord, når vi f.eks. ganske uhøjtideligt taler om ”hvordan det går…” eller om ”dejligt vejr i dag..” eller om ”hvor skal I så hen på ferie i år”. Vi kender hvert eneste spil og deres regler, og vi kan følge  dem en stund; eller vi kan hoppe til andre sprogspil – måske mere fortrolige eller mere alvorlige.

Det interessante er, at det er ret nemt at identificere spillene. ”Nå, nu kører de det der.., og nu kører de det” o.s.v.

Som projektleder og facilitator er bevidstheden om sprogspil vigtig, fordi man igen og igen som facilitator af projektdeltagerne skal intervenere i samtalerne, når de ”kører af sporet”. I stedet for at lytte efter om samtalen ”er på sporet” er det meget lettere at lytte efter sprogspil og vurdere, om det aktuelle sprogspil fører nogen steder hen? og så gribe ind og få samtalen ”på ret kurs” igen. Figuren viser hvordan facilitator udstikker ”kursen” og laver Time-out’s hver gang deltagerne kører uproduktive sprogspil. Facilitator foreslår et mere relevant sprogspil, og samtalen eller workshoppen kører videre indtil målet er nået.Sprogspil

Teorierne bag sprogspil er udviklet af de nu afdøde filosoffer Ludwig Wittgenstein og Barnett Pearce. Mere i dybden med teorien her.

Skandaler starter også som risici – læs nyhedsbrevet fra The Risk Doctor

David Hillson er i gang med at skabe en struktur for at kunne tage stilling til Reputation Risks. Læs brevet her.

Mød en projektleder, som virkelig har gjort en forskel!

BridgesTirsdag den 17. juni – altså om knapt 14 dage kan du møde Toni Rüttimann og høre ham fortælle hjertevarme historier om alle de broer han har hjulpet verdens fattige med at bygge for at nå frem til hospitaler, skoler og markeder.

Det er kl. 15 – 17 hos IDA på Kalvebod Brygge – det er gratis og tilmeldingen er her.

Blog opdatering – Juni

Her er en lille hurtig oversigt over indlæg i maj måned.

De forrige oversigter er her.