Sådan bliver du bedre til risikohåndtering…

En af David Hillson’s (The Risk Doctors) partnere fik fornøjelsen at skrive månedens nyhedsbrev. Selvom det burde være unødvendigt, så giver det god mening engang imellem at repetere, hvad en risiko egentlig er, siger han.

En risiko består jo af de tre elementer: Konsekvens, Hændelse og Usikkerhed. Men det er netop dynamikken mellem alle tre elementer, som udgør risikoen. To og to er de ikke risici. En hændelse og en konsekvens er f.eks. et Problem. En hændelse og en usikkerhed er en Forudsigelse og endelig er en usikkerhed og en konsekvens en Bekymring.

Repetér disse forhold engang imellem, så vi undgår f.eks. disse eksmepler på “risici”: “vi bliver forsinkede”, “der er fejl”, “vi når det ikke”, “det går galt” etc.

Læs eller hent Nyhedsbrevet her.

Prøv også at anvende dette metasprog til at beskrive hver risiko – det give øjeblikkelig bedre kvalitet.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.