november 2014 Posts

Hvornår skal vi respektere hinanden?

– eller rettere, hvornår er det særligt vigtigt at respektere forskellene og sætte dem i spil? Sådan spørger Elisabeth Plum i sit seneste nyhedsbrev Når personprofiler går ud over bundlinjen. Når profilerne bliver brugt som undskyldninger for ikke at kunne påtage sig opgaver, så koster det kassen. Profilerne skulle hellere bruges kreativt til at sætte forskellene i spil, så man får meste ud af gruppens individer peger Elisabeth på. Hun giver denne checkliste, som jeg finder uhyre klog og brugbar:

  • I hvilke situationer er det særligt vigtigt at vi lytter og kommer hinanden i møde, fordi vi har meget forskellig indstillinger, der skal bygges bro over?
  • Hvornår er det vigtigt for resultaterne, at vi sørger for at forskellige persontyper bidrager?
  • I hvilke situationer er der risiko for, at de personlige beskrivelser bliver bortforklaringer og undskyldninger?
  • Har vi en tendens til at synes, at nogle typer er bedre end andre? Og overser vi noget hos de mindre populære typer?

Se også her og her

Hvad er afkastet på kommunikationsomkostningerne?

Har du tænkt på, om der skulle være følgende sammenhæng mellem, hvad du bruger af tid og penge på kommunikationen med interessenterne og så chancerne for at dit projekt når dets formål?

afkast af komm

Hvis det nu er sådan det forholder sig, hvor lægger du så budgettet for dine projekter? og har du prøvet at bruge disse sammenhænge i din argumentation for projektets budget?

Se også her.

 

Interessenthåndtering på højt plan

Jeg arbejder for tiden sammen med Susanne Dahlman fra Nordisk Kommunikation i Malmø. Hun er ekspert i kommunikation, og det imponerer mig igen og igen, hvor overlegne kommunikationsfolk er på interessentanalyser og -håndtering. Interessentanalyser og -håndtering er for projektfolket kun een opgave (om end vigtig) ud af mange opgaver, medens den for kommunikationsfolket er selve opgaven! Derfor er de meget bedre.

Susanne arbejder med kommunikationsmål for hver interessent. Målene er opdelt i: hvad skal de vide? Hvilken holdninger skal de have? Og hvad skulle de så gerne gøre? Det er klare mål, som giver langt mere mening, end de mere diffuse mål jeg normalt ser i projekter ala “bakke projektet op”, “være positive”, “indgå aktivt i arbejdsgrupperne”.
Målene har sin egen logik, kan jeg se, fordi netop Viden jo skaber Holdninger, og det er Holdninger, som skaber Handlinger. Så efterspørger vi handlinger hos interessenterne, så skal vi altså først hælde noget viden på dem!

Også relationerne til interessenterne kan Sussanne opdele fornuftigt – her er opdelingen Informere, Dialog og egentlig Relation. Og sådan kunne jeg fortsætte; men mit budskab er egentligt blot det, at vi skal bruge kommunikationsfolkene meget mere helt fra projektets spæde begyndelse – og så skal vi lære af deres måder at arbejde på. Hvor de med kirugisk præcision planlægger den kommunikation, som vi i projekter som regel famler med at beskrive og gennemføre. Kombinationen af god projektledelse og god kommunikation er jo netop den kompetence i forandringsledelse, som alle skriger efter?

Se også her og her og her.

Århus

https://www.dropbox.com/s/qppmrepbhx99fem/Carport%20planl%C3%A6gning.pptx?dl=0