Brug dog betegnelser som får de rigtige tanker og holdninger frem!

Hele terminologien i projektledelse stammer fra en tid hvor opfattelsen var, at projektet (som oftest en faglig/teknisk udfordring) så at sige var centrum i universet og alt andet snurrede rundt om det. Projektlederen (ofte en direktør eller chef; men næsten altid en dygtig akademiker) var en naturlig autoritet og projektet blev stavet med stor P! Det var samtidig en tid, hvor forandringerne skete langsommere end nu og man derfor så alle analyser som statiske – noget man gjorde én gang i starten af projektet.

Sådan er det jo slet ikke længere; men betegnelserne er ikke ændrede. De trækker stadig tankerne i de gamle baner, får de involverede til at fokusere på de forkerte ting og fremkalder nogle uønskede holdninger. Der er brug en ny terminologi, som mobiliserer de opmærksomheder, tanker og holdninger, som er afgørende for succes i dag.

Her blot nogle at de betegnelser, som jeg eksperimenterer med – giv mig gerne flere, så opdaterer jeg listen til fælles glæde:

Dengang Nu og fremover
Projektleder Forandringsleder
Projekt Forandring
Interessentanalyse Samarbejdsanalyse
Risikoanalyse Mod- og medvindsanalyse
Styregruppe Beslutningsgruppe
Cost/Benefitanalyse Kan det betale sig -analyse
Kompleksitetsanalyse
? ?

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.