Fra Ekspert til Leder

Når man nu har fået feedback på at man som projektleder har næsen for meget nede i de faglige detaljer, så kan jo spørge sig selv, hvad man så skal have næsen ned i? Her er en minimumsliste for en (projekt-)leder  struktureret efter de klassiske styringsdiscipliner:

  • Interessenter: Hvordan ser det uformelle magtspil ud og hvorfor? Hvem skylder hvem, og hvem er i lommen på hvem? Hvem er helten(e) og hvem er skurken(e). Hvorfor blev de ansat/forfremmede? Antagelser om, ‘hvor’ interessenterne vil være ved projektets afslutning og året efter? Hvor kom de fra og hvor er de mon på vej hen? Hvor tilfredse er de (spørg løbende) med dig, projektet og måden du håndterer tingene på?
  • Mål: Bestillerens historik og baggrunde for projektet? Særlige kendetegn ved kulturen og de ti mest sejlivede historier fra fortiden? Forstå strategierne på kort men især lang sigt? Forstå hvad som er vigtigst og næstvigtigst af Mål, Tid og Økonomi? og ikke mindst hvorfor?
  • Tid: Bedøm hvor turbulent miljøet er, og hvor detaljeret I bør planlægge og forecaste? Forstå om og hvorfor tiden evt. er kritisk?
  • Økonomi: Forstå investeringskalkulen og dens følsomhed. Lær Business Casen udenad. Forstå hvad en uge, måned eller kvartal koster i tabte gevinster? Beregn om det er en god forretning af fremskynde afslutningstidspunkter?
  • Kvalitet: Forstå hvad der er Need to have og Nice to have og hvorfor det lige netop er blevet sådan i organisationen?
  • Risici: Sørg først og fremmest for, at risikoanalyserNE bliver gennemført løbende, med de rigtige folk og med ordentlig tid og med fokus på handlingsplanerne. Spil djævlens advokat – spørg og udfordre men deltag ikke i løsningerne
  • Ressourcer/bemanding: Stil krav til bemanding og følg op på realiteterne. Sørg for systematisk oplæring og støtte hvis nødvendig og check mod forudsætningerne for dine commitments på projekttrekanten? Skab en unik kultur og værdier for netop dette team! Skab bevidsthed om det indtryk man får af Jer (samvittighedsfulde eller opmærksomme eller uengagerede og introverte)?
  • Aftaler: Hvilken kultur er det omkring jura (noget af interesse eller et nødvendig onde)? Er det gulerod eller pisk? Sørg for at alle afvigelser (selv de mindste) noteres og præsenteres for bestilleren (som naturligvis gør det samme). Få afhandlet alle ting løbende, så ingen samler ‘rabatmærker’ som pludselig indløses!
  • Kommunikation: Lev op til det som I lovede at informere om – hele vejen igennem! Vær sikker på, at de rigtige får det rigtige at vide på rigtig måde betids!Naesen i ledelse

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.