Hemmeligheden ved at nå benefit-målene i projekter

De fleste businesscase’s og projektbeskrivelser, som jeg har set, har været meget detaljerede på udviklings-, teknik-, tids- og økonomi-siden og meget overfladiske på effekt- og benefit-siden. Budskabet har mere eller mindre været, at når blot vi overkommer udfordringerne i projektet, så havner vi en situation, hvor alle benefits kommer springene lige op i armene på os.

Men sådan er det jo langt fra. Det kan godt være, at f.eks. en ny maskine reducerer produktionstiden med 11% (benefit); men hvad hjælper det, hvis man ikke kan udnytte den nye kapacitet? Så får vi aldrig de 11% omsat til kroner. Eller hvad hjælper det, at alle har været på kursus i mere effektive arbejdsformer, hvis der ikke er tid til at indføre de nye arbejdsformer? Så får vi aldrig potentialet i den nye viden omsat til sparede kroner.

Altså må man indse, at når et projekt har skabt nogle benefits, så er man faktisk kun halvdelen af vejen mod at få pengene i lommen.

Forholdet er illustreret her:Benefit ValueProjektet forventes her at skabe en eller anden form for effekt via nogle påvirkninger og nogle leverancer. Sandheden er dog, at effekten kun opnås, hvis de skabte benefits kan udnyttes som planlagt. Alle de sikkert mange betingelser skal alle sammen være opfyldte, før alle pengene er tjent ind. Det rejser det store spørgsmål om, hvem som har ansvaret for betingelserne?

Disse forhold om benefits har du nok set belyst på forskellige måder tidligere på denne blog – nemlig her om målforståelse og her om business-cases.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.