Som projektleder kan du bedst sammenlignes med en administrerende direktør sådan rent jobindholdsmæssigt.

Her er alt det som du skal have styr på som projektleder og direktør i dit projekt. Løb diagrammet hurtigt igennem og se, om du er lidt for tynd på nogle af områderne?Organigram

 • Bestyrelsen er både din arbejdsgiver og dit forum for sparring og information om omverdenen.
 • Produktionen er jo den centrale del af dit projekt og er bemandet med de bedste folk, som du kunne få fat på. De har størst indflydelse på successen i dit projekt, så her er du meget. Du er opvokset her; men du passer på ikke at ‘give en hånd med’ selvom det måske kunne hjælpe.
 • Salg sikrer dig, at du altid kan fremlægge mindst to gennemarbejde forslag til hvordan bestyrelsens ønsker kan imødekommes. En god salgsafdeling sikrer, at du ‘tjener’ på hver eneste ændring.
 • Markedsføring er altid på pletten, når der er interessenter til stede. Jeres image og tilliden til jer lægger denne afdeling stærkt på sinde og de sikrer Jer en tryg fremtid.
 • Logistik har altid travlt med enten at skaffe ressourcer til den kommende periodes opgaver og at aflevere resultaterne af den forgangne.
 • IT sørger for at dagligdagen forløber problemløst for både nære og fjerne deltagere i projektet.
 • Jura tvinger dig venligt; men bestemt til at have klare aftaler om Kvalitet, Tid og Ressourcer ligesom de hjælper dig med at fastslå og tydeliggøre, at dit projekt er endegyldig færdigt og lukket.
 • Økonomi giver dig overblik over økonomien, ligesom de hele tiden efterkalkulerer business casen, så du altid ved, at dit projekt er levedygtigt og relevant.
 • HR hjælper dig med at få de rigtige folk med fra starten og husker på, at der er andet i livet for dine projektdeltagere end arbejde.
 • Endelig har du kvalitet til at sikre, at I lever op til generelle og specifikke krav i Jeres organisation og fra bestyrelsen.
 • Tag vare på din egen udvikling og vær aktiv i mindst to netværk.

Nå ja, så er der jo dig selv! Du skal bare få det hele til at spille sammen!

God fornøjelse Hr. Direktør!

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.