Her er et nyttigt landkort for valg af dine roller, når du faciliterer en workshop i dit projekt

Når du står og faciliteter f.eks. en interessentanalyse over en time eller to, så går det jo sjældent helt som planlagt. Der sker altid nogle ting undervejs, så du må skifte kurs om man så må sige. Det gode spørgsmål er så altid: Hvad gør jeg i den her uventede situation? Denne lille matrice dækker alle situationerne og peger på den bedste rolle for dig at vælge. Vertikalt vurderer du enigheden om det I er sammen om, og horisontalt vurderer du på letheden ved at finde løsninger:Faciliteringsmatrix

Som udgangspunkt faciliterer du derudaf. I en workshop er vi normalt enige om målet for hvad vi skal nå; men løsningerne er uvisse og kræver brainpower, og netop derfor faciliterer du. Men så snart alle er med på opgaven, og løsningerne kommer helt af sig selv, skal du jo ikke længere stå og facilitere. Så skal du delegere del-opgaver ud og lade deltagerne i workshoppen gøre dem færdig i smågrupper. Du er koordinator resten af tiden.

Hvis du derimod oplever modstand på dine idéer eller tiden er ved at løbe ud eller nogle pludselig vil gå, skal du i gang med at opnå enighed om hvad I nu gør. Her skal du forhandle så meget som muligt for at skabe commitment før du selvfølgelig selv må skære igennem til slut.

Det værste er vel nok, at det man har forberedt ikke fungere, eller man har misforstået noget centralt. Så nytter det ikke meget at holde fast. Så skal flyvehjelmen på, og man må som kaospilot være med på at lege lidt og køre lidt med de idéer der kommer frem og inspirere til kreativitet og mod til at gå nye veje.

Så snart du har skabt enighed som forhandler eller håb som kaospilot for en ny fremgangsmåde, hopper du tilbage som facilitator igen.

Held og lykke med nogle produktive workshops!

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.