Disse persontyper er altid en udfordring i en workshop, hvor I arbejder med Risikostyring

David Hillson – The Risk Doctor – skriver i sit nyhedsbrev om de persontyper, som man skal passe på med. Husk herunder på, at de positive måske ikke er de bedste, fordi de måske ikke altid er helt ærlige. Her er udfordringerne:

Den aggressive   som mener at det er spild af tid og heller vil få noget ‘rigtig’ arbejde fra hånden. Er højlydt imod arbejdsmetoderne og distraherer de øvrige deltagere

Brokkerøven       som er utilfreds med rummet, med valget af deltager, med tidspunktet, med varigheden af workshoppen, med stole, med kaffen og med brødet…

Kloge Åge             som er den første til at besvarer ethvert spørgsmål. Som taler med stor overbevisning om såvel kendte som ukendte emner, og som argumenterer hårdnakket for deres synspunkter

Rygklapperne    som på overfladen ser ud til at bakke dig om; men som måske desværre ikke melder klart ud om deres inderste meninger og holdninger til de risici I arbejder med

Den Negative      som sætter en ære i at være på tværs og som tydeligt viser, at vedkommende ikke har tillid til ret meget af det, der foregår på workshoppen

Udskyderen        som aldrig kan tage en beslutning og altid vil stille tingene i bero til der er indhentet mere information

Den passive        som ikke vil involveres, og som ikke vil bidrage med input selvom man spørger

Læs nyhedsbrevet, hvor David giver tips til håndteringen.Riskworkshop

Indlæg nr. 1.097

 

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.