juli 2016 Posts

Må man gå ens bestiller på klingen med hvordan projektet overhovedet kan opnå sin ønskede effekt?

Projektledere ville skabe værdi i projekterne alene ved at udfordre bestilleren lidt mere – som i dette billede:Miracle

Hvad med at bruge de næste 60 år på også at blive bedre til værdiskabelsen?

Lidt kynisk sagt har vi brugt de sidste 60 år på det forkerte. Vi har anstrengt os på at blive gode til at nå Scope på Tid og Budget; men har mere eller mindre glemt værdiskabelsen! Vi har styr på Cost-siden; men famler rundt på Benefit-siden! Vi er fået alle mulige værktøjer til at styre projekter; men har næsten ingen til styre værdiskabelsen! Vi har vejledende standards til at hjælpe os med at italesætte og drøfte ethvert element af projekter; men så snart tale falder på værdiskabelsen, bliver de fleste uendelige lange i spyttet. Der fables om programmer og porteføljer og om projektkontorer og strategisk ‘alignment’; men når man beder om noget operationelt og styrbart, så bliver der tavshed.

Der er ellers ikke mangel på kloge hoveder på ‘den anden side af muren’. Her er kommunikationsfolk, organisationspsykologer, forandringsagenter, organisationskonsulenter og mange flere; men der hersker en babylonsk forvirring i begreber, metoder og værktøjer.Benefitmuren

Nogle vil nok sige, at det er fordi det er meget sværere; men jeg vil nu sige, at det er fordi vi ikke har prøvet nok!

Så hvis vi kan kalde de sidste 60 år for projekt-era’en så vil jeg foreslå, at vi kalder de næste 60 år for værdi-era’en. At vi få drejet næserne på forskere og andet godtfolk væk fra projektdetaljerne (vi har rigeligt, tak!) og over mod værdiskabelsen.

Verdens mest udbredte standard for projektledelse PMI’s PMBok er på vej i 6th. Edition

Lige nu ligger den i udkast her for kommentering blandt PMI’s 1+mio. medlemmer. Det er ikke de helt store ændringer denne gang; men selvfølgelig rart lige at blive opdateret. Tydeligt at iso21500 omhyggeligt følges.

Find en Pptx her med markering af ændringer 4->5->6th. Edition.6th

Nu kan vi så heller ikke længere stole på myndighederne i vores interessentanalyse

I dag kan man se endnu et eksempel på, at vi ikke længere kan stole på offentlige myndigheders godkendelser. Vi har med bl.a. Skat set, hvad der sker, når alt for smarte ledere optimerer organisationer og systemer hen over hovedet på medarbejderne, men noget tyder på, at den også er gal andre steder. På Nordals stod en projektleder med en godkendelse fra myndigheden Naturstyrelsen; men nu har Natur- og Miljøankenævnet valgt at følge en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og så er en investering på mange hundrede millioner pludselig i fare, selvom projektlederen havde en godkendelse!

Vi må indse, at en godkendelse ikke nødvendigvis holder vand, og det er enormt svært at håndtere i et projekt. Vi kan måske også lære, at Naturfredningsforeninger (og dermed spidsmus, marsvin og flagermus m.fl.) er stærk spillere og aldrig må ignoreres i interessentanalysen. Se evt. endnu et eksempel her.Naturstyrelsen

Så er konference-kalenderen for projektledere opdateret for 2016 og 2017

Planlæg nu! for når du kommer tættere på, har du aldrig tid!!

Hent kalenderen her i Excel med kort intro og links til de forskellige konferencer.Brains

Belbin fylder 90 år i dag!

Belbin har betydet meget for forståelsen af teams og for roller i teams og for forståelse af, hvad der får teams til at fungere – eller ikke fungere.Tillykke

Betydningen af en konflikt afhænger af, hvad du gør ved den!

Som projektleder har du ledelsesretten; men du har altså også ledelsespligten, og det betyder bl.a. at du ikke (altid) bare kan ignorere en konflik rundt omkring dig. Det kan godt være, at du ikke føler, at det er din skyld at en eller anden er blevet sur; men forventningen er, at du tager ansvar for det alligevel.

Det kan godt være, at det er helt fornuftigt at glide af på det; men det kræver lige, at du får tænkt sagen igennem. Du skal især tænke på, om kurren på tråden er i vejen for din relation til vedkommende eller i vejen for den måde du vil have tingene gjort på. Nogle gange kan du sige nej til begge, og så skal du sikkert lade det ligge. Andre gange er f.eks. Thomas-Kilmann’s conflict-mode-instrument en glimrende hjælp til at få tingene tænkt igennem og valgt en måde at gå ind i konflikten på.

Thomas-Kilmann

De fem måder at håndtere en konflikt på – frit efter Thomas og Kilmanns ideer

Derfor har du ofte besvær med at få truffet beslutninger i leder- og styregrupper

Du har svært ved at få beslutninger fordi du slet ikke tænker på samme måde, som de ledere og evt. topledere du sidder overfor! I har simpelthen forskellige måder at træffe beslutninger på, så uanset at du syntes, at du har forberedt en rationel beslutningsproces, så nytter det ikke meget, hvis deltagerne søger efter alternative beslutningsprocesser.

Det var en nyttig indsigt jeg fik tilbage i 2007, og du kan læse meget mere om den og begrebet Thinking Styles der.Ubeslutsom