Er der virkelig en standard for samarbejde?????? Ja!!!!!!!!

ISO 44001 Collaborative Business Relationships er en sådan standard, og den giver dig en model for, hvordan samarbejde eller partnering kan etableres til gavn for alle involverede parter i et projekt. Stigende kompleksitet og flere og flere parter i nutidens projekter kan ikke klares med tykkere og tykkere kontrakter, snarere tvært imod. I stedet er der brug for holdningen En for alle og alle for en dvs. en deling af usikkerheder og risici og selvfølgelig profit i sidste ende, men det er ikke så ligetil endda. ISO 44001 opsamler alle erfaringerne med partnering og er en videreudvikling af den tidligere britiske standard BS 11000.

Om standarden skriver ISO:

ISO 44001:2017 specifies requirements for the effective identification, development and management of collaborative business relationships within or between organizations. The standard is applicable to private and public organizations of all sizes, from large multinational corporations and government organizations, to non-profit organizations and micro/small businesses.

Læs en række cases her.

1 Comment

Djon Lind Andersen

about 4 år ago

Hej Finn En lille men vigtig detalje (synes jeg) - ISO 44001 handler om 'samspil' (collaboration) som er mere vidtgående end 'samarbejde' (cooperation) Mit engelske moderfirma - Atkins Group - er certificeret i og anvender BS11000, som er forgangeren for ISO 44001, - men jeg har ikke kunnet finde danske eksempler på anvendelsen af disse standarder i Danmark!? Hvis du kender til gode referencer, så hører jeg gerne om dem :)

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.