Jeg blev TOP-certificeret i fredags!

Det har været en fantastisk oplevelse at sætte sig ind i denne metode, fordi jeg indtil for et år tids siden slet ikke troede, at der eksisterede en håndgribelig metode for værdiskabelse i projekter.

Jeg har nu fået et sprog, en fremgangsmåde og et set-up for at identificere og planlægge hele den lange og ofte uklare vej fra projekt-leverancer og frem til ‘penge i kassen’. Det giver øget forståelse for projekters reelle indhold, meget større klarhed om ansvaret hos forretningsenheden og dermed til syvende og sidst meget større chance for, at de påståede benefits i business-casen faktisk nås.

Her er den centrale såkaldte Value Equation i TOP-metoden:

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.