Er virtuelle teams egentlig så svære, som vi gør dem til?

Havde glæde af at deltage i et Webinar “Styrk videndelingen i den virtuelle projektgruppe” med Lars Pedersen, Pitstop Management her til morgen. Mange fine indsigter og pointer; men jeg spørger også mig selv, om virtuelle teams blot er en belejlig undskyldning for dårlig projektledelse? De fleste af de problemer vi har med virtuelle teams, har vi jo også i den helt almindelige hverdag på kontoret.

Fordi vi er fysisk sammen betyder jo ikke, at det hele er fryd og gammen. Alle problemerne i det virtuelle setup findes også i den projektgruppe, som sidder sammen:

  • uenighed om mål (i det skjulte)
  • arbejder på andre ting (i det skjulte)
  • forlader mødet (i tankerne)
  • tilbageholder viden (i det skjulte)
  • gider ikke tage diskussionen (i det skjulte)
  • uforberedte (i det skjulte)
  • manglende holdånd – dem og os
  • manglende social dimension
  • etc.

Dygtig ledelse kan skabe et team, som overkommer disse udfordringer – både fysisk og virtuelt.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.