Vild med projekter!

Når organisationer og virksomheder indfører Værdibaseret og -styret projektledelse, stiger succes-raten mærkbart. Det giver “penge i kassen”, bedre afkast af investeringerne, hurtigere implementering af strategien og meget mere.

Det som ofte overses er, at alle samtidig bliver meget gladere for at deltage i projekterne. Det er slut med at projekter forbindes med overarbejde, stress, bebrejdelser, brudte løfter, ærgrelser og konflikter. Nu bliver projekter det, som det altid har skullet være. En værdifuld og tilfredsstillende (sam-) arbejdsform, der giver gode og tilfredsstillende resultater for alle involverede.

Den nye situation betyder, om end ikke, at folk bliver vilde med projekter (apropos Vild med dans) men så i hvert fald meget mere interesserede i at være med i projekterne. Det bliver lettere at engagere nøglepersonerne, og så går det hele meget bedre.

Dermed starter en positiv spiral, som kan løfte organisationen over i kategorien fremragende!

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.