Certificering Posts

Dokumentation for din projektledelse?

Et af de helt store jobs, hvis man vil certificeres, er at få dokumenteret de tusindvis af timer man har projektledet indtil nu. Jeg vil derfor anbefale, at du allerede nu starter med at skrive en log over alle dine hidtidige projekter med lidt detaljer om hvert af dem. Så er du klar, hvis du skal certificeres eller blot skal vedlægge detaljer til dit CV.

Jeg har lige ntop fået fornyet mit certifikat endnu 3 år.PMP 2015

Business Analysis er det nye sort!

PMI har i 2014 fokueret meget på fasen inden projektet; nemlig på forretningsanalyser. Det er der kommet en ny certificering ud af – nemlig PMI-PBA – OG Guiden Analysis for Practitioners: A Practice Guide. Den sidste er i en begrænset periode (frem til jul måske?) gratis tilgængelig her.PMI BA

 Man kan lige tænke lidt over, at amerikanernes svar på stigende kompleksitet og øget forandringshastighed i verden er bedre forretningsanalyser, medens vi her hjemme måske læner os mere mod smidigere beslutningsmodeller og mere agile tilgange til projektudvikling? Se her og her.

Indlæg nr. 962

PRINCE2 i et par nøddeskaller

Jeg bliver altid overvældet af træthed, når jeg skal slå noget op i PRINCE2 bogen.

 Knowledgetrain.co.uk har her et par perler af gode og letfattelige oversigter.

Knowledgetrain

Ny certificering giver bedre projektledere

PMI frigiver i maj månd deres nye medlem af familien af certificeringer nemelig PMI-PBA Professional in Business Analysis. Den nye certificering dækker helt fra den aller tiligste kontakt til interessenterne, over planlægning og gennemførelse af analysen og videre gennem opfølgning på realiseringen af og evt. ændringer til de specificerede krav og helt frem til opfølgning på kvaliteten af leverancerne.PBA pmi

Med denne nye certificering får vi fokus på forretningsanalyse som en selvstændig disciplin og dermed frigjort projektlederen fra en forventningspres, som få reelt har kunnet leve op til.

Relevante indlæg her og her og her og her.

En lille historie om alting i ledelse

Det man er god til, gør man mere end andet. Har man at gøre med et svært og krævende projekt, så gør man endnu mere ud af det, som man er god til – selvfølgelig – hvad ellers?. Man forsøger indædt at sikre successen gennem ens egne stærke sider.

Jeg støtter 20 senior projektledere i et udviklingsforløb, og godt halvdelen peger på planlægning, struktur og ekspertise som deres stærkeste sider (man kunne kalde dem hårde kompetencer). Til gengæld ønsker de sig at blive bedre til motivation, delegering, teamudvikling, forhandling og konflikthåndtering (de bløde kompetencer kunne de så kaldes). Resten af holdet er – big surprise! – præcis modsat. Gode til de bløde ting og ønsker sig mere af det hårde. Derfor ønsker de at udvikle sig, og derfor søger projektledere (især de gode og de bedste) uddannelse og udvikling.

Men mange får ikke tid til udvikling. “Det går jo forrygende godt, og jeg er begejstret for projekterne og alle udfordringerne i dem. Jeg stortrives!”. Inden man får set sig om, er der gået mange år, og man er blevet rigtig god til det, som man var god til fra starten. Det kan hurtigt blive det eneste man er virkelig god til!. Måske bliver man forfremmet og måske igen, men på et tidspunkt rammes man af Peter princippet: man forfremmes lige netop eet trin for højt i forhold til ens evner. Det trin hvorpå ens svage sider til sidst bliver for stort et handikap til at kunne bestride stillingen.

De gode projektledere har fokus på udvikling og er opmærksomme på deres svage sider, men som man siger, så kan man ikke gøre en gris til en hest. Allerbedst til en hurtig gris! (grise er glimrende dyr).

Hvad gør de bedste i klassen så – dem som kommer helt til tops? Først og fremmest lader de andre gøre det, som de selv er dårlige til. Dernæst bruger de tid på det som går skidt og skaber problemer frem for at bidrage der hvor det går godt (og er sjovt). Endelig er de mere taktiske – tænke mere på i morgen end i dag. Alt i alt bruger de meget mere tid på mennesker end på opgaver, og tiden? Den får de ved at gøre MINDRE af det, som de var gode til og kunne lide og MERE af det, som der er brug for.

Når foreningen Dansk Projektledelse i mange år (stærkt inspireret af Morten Fangel) har arbejdet med bredspektrede evalueringer af projektledere, er det netop for at få fokus på stærke og svage sider, og for at få projektledere til at være selvkritiske. BalancerNår Morten Fangel i mange år har sagt, at det vigtigste overhovedet er ‘ledelsen af projektledelsen’ dvs. løbende planlægning og evaluering af selve projektledelsen, er det også for at sikre, at projektledere kommer op i helikopteren og får et perspektiv på deres egen ledelse. Men uanset hvor mange evalueringer man finder på, så vil de aldrig udvikle sublime projektledere. Højst påpege manglerne hos de gode. Man kan vel sige, at projektledelse ikke er anderledes en alt andet ledelse – og i den boldgade har evalueringer sjældent frembragt de bedste ledere.

PRINCE2 har flertallet af 1+ mill. certificerede ingen nytte af!

Jeg bliver stadig spurgt, om det er en god idé at tage et PRINCE2 kursus ”når jeg skal være projektledere på xxxx og yyy typer af projekter”?

Jeg svarer som altid NEJ! det er spild af tid og penge, fordi du ikke bliver en bedre projektleder af PRINCE2. Du lærer hvordan projekter KAN tilrettelægges rent styringsmæssigt (nemlig efter PRINCE2 manualen – en af tusindvis af måder at gøre det på). Men hvad hjælper det, hvis du ikke får fornemmelser for, hvad projekter især drejer sig om?

Præcist som med kørekortet. PRINCE2 svarer til teori-delen; men der lærer du jo ikke at håndtere bilen som en ansvarlig og dygtig bilist! Hvem ville du helst køre med?

PRINCE2 er en slags standard, og hvis man skal samarbejde er det altid en fordel at gøre det på samme måde. Det er og bør være den helt væsentlige årsag til at et firma sender folk på PRINCE2 kurser.

Se den eksplosive vækst i antallet af certificerede her.

Hvordan er det nu det er?

Ja, det er nok ikke hver dag du lige har brug for formlen for CPI  eller forklaringen på CPI eller måske at beregne CPI’et for dit projekt? (CostPerformanceIndex – en del af EarnedValueAnalysis).

Men der er hjælp tættere på end du tror, fordi din telefon/tablet naturligvis har de nødvendige Apps – eller hvad? Måske er du på vej til en PMP eller den agile ACP? Så er der også masser af hjælp at hente.

Jeg har fundet ud af, at der er masse af slagsen, så det er kun et spørgsmål om at få fundet dem, som lige passer til dig.

Hent min oversigt her.PMI Apps

Opdateringer til PMI’s PMBok 5th. Edition.

Hermed en hurtig oversigt over det hele i form af to sider udarbejdet af min gode kollega i branchen Jens Tastum.

Er IPMA en metode for projektledelse?

Jeg har lige drøftet dette spørgsmål med en projektleder, som er i gang med at udvikle projektmodeller og porteføljestyring. Her er min mening om spørgsmålet:

Når man siger IPMA må jeg først slå fast, at IPMA udbyder certificeringer! – i Danmark med udgangspunkt i NCB’en (National Competence Baseline) eller KIP’en (Kompetence i Projektledelse). Formålet med denne bog er at vurdere en kandidats viden og erfaring med projektledelse. Der er på ingen måde tale om en bog om metoder i projektledelse. Bøger er altid strukturerede efter deres formål, og den danske NCB/KIP er fremragende til certificering – faktisk enestående i sin tænkning om de ledelsesmæssige forhold i projektledelse.

Hvis man har brug for at lægge sig op af IPMA kan man kun bruge bogen som en hjælp til at definere et begrebsapparat for projektledelse – og jeg er faktisk i tvivl om det overhovedet er en god ide. Måske kan man også bruge den som en checkliste til at sikre, at det meste er med?

Hvad man har brug for, tænker jeg, er en mere model- og metoderettet bog – en Project Management Body of Knowledge, PMBoK. Sådanne findes der flere af bl.a. hos PMI og IPMA (dog via APM) – se mere her. Til sidst vil jeg minde om, at der er udviklet enorme stabler af dybe tallerkner på området – sagt med andre ord: Køb, lån eller ‘stjæl’ noget eksisterende og tilret det! Metodeudvikling er som religion – alle har meninger; men vi bliver aldrig enige. God fornøjelse.