Kontrakt Posts

Succes? Det er noget du skaber!

Jeg har hørt om en cykelhandler, som var meget populær i en by. Nærmere adspurgt om grunden, forklarede han nødtvunget, at han altid aftalte opgaverne meget præcist, gav en fast pris og en fast tid for færdiggørelse.

Han blev så altid færdig lidt før den aftalte tid, og når man hentede sin cykel, blev det lige lidt billigere end aftalt og så havde han altid gjort noget ekstra – strammet kæden etc.

Se det er en meget simpel opskrift på succes; men dog alligevel den eneste, når det gælder projekter!

Derfor er beslutninger svære at få!

Jeg har lige fået testet min såkaldte Thinking Style og har lært, at jeg er Hierarkisk tænkende, hvilket i systemet betyder, at jeg søger mod een løsning; men bruger mange data inden beslutningen træffes. Jeg kunne også have været Beslutsom (een løsning og få data). De sidste kombinationer er Fleksibel (flere løsninger og få data) og Integrerende (flere løsninger og mange data). Det interessante for projektlederen er, at ledere må skifte stil for at avancere. Topledere har en markant anden måde at beslutte på end mellemlederen – eller projektlederen. Dette er helt sikkert årsagen til at mange beslutningsmøder går op i hat og briller. Så med bedre viden om din chefs beslutningsstil, har du bedre muligheder for at forberede sig. For det ik’ ska’ være løvn har man også en adfærd i de fire dimensioner. Man kan derfor godt gætte på chefens beslutningsstil; men den kan være en helt anden. Læs mere dybdegående her.

De 6 faser i projektet: DR-Byen

Først var det økonomi-direktør i DR Bent Fjord, og så røg projektdirektør Kjeld Boye Møller (byggede bl.a. Øresundsbroen) lige som den sidste skrue skrues i DR-Byen. Hermed må projektet være kommet til fase 5 i den fasemodel, vi så ofte før har set anvendt! Gribbene har kastet sig over folkene bag det enestående arbejdsmiljø, og de har vel ikke rigtig noget med sagen at gøre? Hvad mon fase 6 vil indeholde?

 De seks faser er:

  1.  Entusiasme.
  2.  Desillusion.
  3.  Panik.
  4.  Placering af skylden.
  5.  Irettesættelse af de uskyldig.
  6.  Ros og belønning til dem, der ikke deltog.