Rapportering Posts

Har I besluttet, hvad SUCCES er i dit projekt?

Det lyder som et fjollet spørgsmål; men afhængig af, hvem du spørger omkring dig, vil du få forskellige definitioner. Medens den, der betaler, måske vil se pengene, så er specialisten måske tilfreds med at levere kvaliteten, så hvad er Succes?

Her er de forskellige elementer, du skal overveje, når du definerer succes i dit projekt – helt nede fra detaljerne og helt op til strategiske bidrag:

(et godt råd: Aftalt det med styregruppeformanden!)

Samme historie; men med andre briller her.

Gør som 2.400 andre. Tilmeld dig gruppen og følg blog’en her på Linkedin. Så får du automatisk nye indlæg som notifikationer.

Nu er Statens IT-projektmodel blevet endnu bedre

Der var overraskende mange og omkring 50 besøgende hos Digitaliseringsstyrelsen på Landgreven 4 i går til orientering om hovedpunkterne i opdateringen.

Selvom et af forbedringsområderne var Øget fokus på gevinster, så havde projektet omkring opdateringen af Staten IT-projektmodel ikke selv gjort sig tanker om Gevinsterne for det danske statsapparat i opdateringen – “Gevinster hører jo til IT-projekterne. Hvis man skulle se på dem også i andre projekttyper, så kunne man jo få nok at lave!” Ja, præcist og det kunne måske være nyttig!! – tænkte jeg, men så må jeg selv vurdere. Hovedgevinsten er, at IT-rådet (som tidligere hed IT-Projektrådet, og som overvåger alle staten store IT-projekter over 10 Mkr. og -porteføljer) kommer meget tidligere på banen og der er strammet generelt op på risikostyringen.

Sekundære gevinster er netop det øgede fokus på gevinster. Det såkaldt BusinessCase grundlag er bl.a. en beskrivelse at hele Gevinstrealiseringen. Hvilke Gevinster, hvordan de hænger sammen og deres bidrag til besparelser eller kvalitetsforbedringer. Grundlagt er således hele den forretningsmæssige vidensbase for den økonomiske side af projektet, som kan sikre, at der kan følges op på antagelserne, selvom bemandingen af projektet er skiftet over årene.

Tertiært er teknikken bag hele modellen forbedret, så bl.a. opdateringer og vedligeholdelse er blevet meget lettere.

Samlet set har vi i Danmark en model helt på højde med udviklingen indenfor projektledelse, så hvorfor opfinde noget selv, når det hele er her?

Gør som 2.400 andre. Tilmeld dig gruppen og følg blog’en her på Linkedin. Så får du automatisk nye indlæg som notifikationer.

Vælg mellem æbler, pærer og bananer!

Når statens It-råd og når Københavns Kommunes It-råd vurderer, hvordan det går med hhv. de store statslige og de store kommunale projekter, så ser de overordnet på:

Her ramler det gamle og det nye sammen. Det gamle eller klassiske drejede sig om tid og økonomi (og scope). Det nye drejer sig om gevinsten.

Hvad er vigtigst, spørger jeg? Prøv disse kombinationer:

Sjovt som gevinsten hele tiden vejer tungt hva’bar?

Besvar opgaven sammen med din projektgruppe eller styregruppe og oplev, at alle kommer til at forstå dit projekt meget meget bedre!

Du kan iøvrigt se It-rådenes seneste rapporter her og her.

Indlæg nr. 1.239

Gør som 2.400 andre. Tilmeld dig gruppen og følg blog’en her på Linkedin. Så får du automatisk nye indlæg som notifikationer.

Seks forkerte tidspunkter at fejre succesen på – og et rigtigt!

Hvornår skænker du champagne?

 1. Maskinen er fysisk installeret.
 2. Maskinen er fysisk installeret og virker.
 3. Maskinen er fysisk installeret og virker og operatørerne ved, hvordan den betjenes. Leverandører vil normalt råbe succes her og forlade dig!
 4. Maskinen er fysisk installeret og virker og operatørerne ved, hvordan den betjenes og ingeniørerne ved, hvordan den repareres og vedligeholdelse. Et projekt-team fejrer normalt succesen her!
 5. Maskinen er fysisk installeret og virker og operatørerne ved, hvordan den betjenes og ingeniørerne ved, hvordan den repareres og vedligeholdelse og den er fuldt integreret i produktionsprocessen. Afdelingschefen fejrer normalt succesen her!
 6. Maskinen er fysisk installeret og virker og operatørerne ved, hvordan den betjenes og ingeniørerne ved, hvordan den repareres og vedligeholdelse og er integreret i produktionsprocessen og de forventede gevinster (f.eks. lavere produktionsomkostninger) er til stede i fuldt omfang. Ledelsen fejrer normalt succesen her!
 7. Maskinen er fysisk installeret og virker og operatørerne ved, hvordan den betjenes og ingeniørerne ved, hvordan den repareres og vedligeholdelse og er integreret i produktionsprocessen og de forventede gevinster (f.eks. lavere produktionsomkostninger) er til stede og de forretningsmæssige fordele (f.eks. større markedsandel pga. billigere produktion) er opnået. [Udfyld selv]

Hvis du lige fik en aha-oplevelse, så læs artiklen bagved her.

Gør som 2.400 andre. Tilmeld dig gruppen og følg blog’en her på Linkedin. Så får du automatisk nye indlæg som notifikationer.

Nu kan EVA endelig give mening i dit projekt!

Du skal til at vænne dig til at måle gevinsterne af dit projekt, og ikke kun måle, om det blev færdigt til tiden og indenfor økonomien. Det er nemlig først, når projektets leverancer er klar, at realiseringen af gevinsterne starter ved at tage leverancerne i anvendelse.

Realiseringen af gevinsten sker ikke fra det ene minut til det andet. Det kan være måneder og år, og derfor skal du følge op på det. Det kan du nemt gøre grafisk med en kurve, der viser, hvordan du forventer, at gevinsten høstes – i eksemplet den blå kurve, som viser, at projektet f.eks. forventes at bidrage med et stigning i omsætning fra 13 til 22 mill. kr. Du får også brug for den orange kurve, som viser den faktiske stigning måned for måned.

Den tredje kurve er vigtig for at forklare, hvorfor det ikke gik som planlagt. Næsten alle gevinster hviler jo på nogle forudsætninger, og selvom projektet måske nok bidrog til gevinsten som planlagt, så kan forudsætningerne nemt have ændre sig under vejs. Den grå kurve viser netop derfor gevinsten fra projektet renset for udsving i forudsætningerne.

Tre kurver, som viser planlagt og realiseret gevinst samt situation, hvis forudsætningerne havde holdt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med disse tre kurver kan du nemt overvåge udviklingen i gevinsthøsten, og du kan nemt forklare, hvorfor tingene måske ikke helt gik som planlagt.

Og nu tilbage til overskriften. EVA står som bekendt for Earned Value Analysis; men har hidtil kun målt på leveringen af projektets leverance. Value har derfor misvisende sneget sig ind i leveringen af projektets leverance i stedet for (som vist med de tre kurver) at vise den langt mere interessante situation efter leverancen er skabt. Så nu kan du endelig bruge “EVA” til det, som faktisk er det mest interessante – nemlig gevinsten eller value.

Gør som 2.400 andre. Tilmeld dig gruppen og følg blog’en her på Linkedin. Så får du automatisk nye indlæg som notifikationer.

Regneark til rapportering af Risiko og Fremdrift samt et ark til estimering med Successiv Kalkulation

Jeg har lige ryddet op i ‘æsken’ med regneark og fandt:

 • Rapportering af Risici i et projekt

   

 

 

 

 

 • Rapportering af Fremdrift i et projekt

   

 

 

 

 

Estimering ved hjælp af Successiv Kalkulation

 

God nytte og fornøjelse – og god week-end!

 

Indlæg nr. 1.157

Spar mængder af tid og ærgelser med Backbriefing

Backbriefing er en speciel effektiv og hurtig måde for en gruppe at modtage, forstå og indbyrdes koordinere løsningen af en opgave, som f.eks. en projektleder peger på skal løses. Som betegnelsen indikerer starter gruppen ved det punkt, hvor opgaven er løst og arbejder sig herefter i dialog med hinanden – briefer hinanden – baglæns indtil man i tankerne er tilbage i nutiden. Dialogerne vil derfor være af typen: “Okay, hvis jeg skal levere det, så skal jeg dels have dit og dels dat” og “Jamen, hvis hun skal have dit, så skal jeg derfor gøre…” og til sidst “Ja, og dermed skal jeg jo starte opgaveløsningen med at…”.

Denne måde at tale sammen på er uhyre effektiv, fordi alle får tænkt tingene igennem, man får fordelt ansvaret for delopgaverne, og man får planlagt rækkefølgen. Man kan endda aftale at sætte tider på, så vi også får tilføjet: “..og så skal jeg senest have dit fra dig, hvis jeg skal kunne levere dat allerede på…”.

Som projektleder opnår du, at opgaven er sikkert delegeret i først forsøg, og hvem vil ikke gerne have det? Det sparer tid for dig og især for gruppen, at opgaven løses i første forsøg.

Og hvor mon metoden stammer fra? Et sted, hvor der er liv og lemmer på spil, og hvor det ikke “bare er ærgerligt” når man kludrer med en opgave. Metoden stammer selvfølgelig fra hæren. Intet andet sted er der samlet så meget erfaring med delegering.

Indfør Backbriefing inden Jul!

Indlæg nr. 1.137

 

Derfor har du ofte besvær med at få truffet beslutninger i leder- og styregrupper

Du har svært ved at få beslutninger fordi du slet ikke tænker på samme måde, som de ledere og evt. topledere du sidder overfor! I har simpelthen forskellige måder at træffe beslutninger på, så uanset at du syntes, at du har forberedt en rationel beslutningsproces, så nytter det ikke meget, hvis deltagerne søger efter alternative beslutningsprocesser.

Det var en nyttig indsigt jeg fik tilbage i 2007, og du kan læse meget mere om den og begrebet Thinking Styles der.Ubeslutsom

Hvor risikabelt er dit projekt samlet set? og kan du mon formulere det i kun et par sætninger?

Nej vel! Du kan sikkert vise, hvor mange røde, gule og grønne risici der er; men hvad betyder det samlet set for sponsoren? Vedkommende kan sikkert godt ane, at mange røde er et dårligt signal (med mindre du taler med en kineser!), men betyder mange røde, at det er slemt? rigtig slemt? eller måske helt forfærdeligt?

Forestil dig, at udenrigsministeriets rejsevejledning for f.eks. Tyrkiet var vist som 6 røde, 8 gule og 21 grønne, ville du så ikke savne en samlet vurdering alt-i-alt er det ok at rejse? Hvordan tror du så din sponsor har det med dine farver? Dårligt! eller måske i det skjulte usikker på din rapportering?

Hvis du vil gøre det bedre, så skal du ikke så meget tænke på alle risiciene. Du skal tænke på, hvad skade de kan forvolde f.eks. sponsoren eller hvilken af interessenterne du nu taler med. Og skade drejer sig i sidste ende om enten tid eller penge med andre ord om enten forsinkelser eller budgetoverskridelser eller begge dele. Du skal i gang med at kommunikere ting som: “Det her projekt kan i værste fald betyde, at vi bliver forsinkede i 2 måneder” eller “Vores mest pessimistiske udfald af risici vil give en 20% budgetoverskridelse”. Se det er sager man kan forholde sig til! Her kan man hurtigt mærke efter, om man har råd (tid er også penge) til projektet, hvis det går galt.Risk summary

Der er mange måder at opsummere risici på – en af dem bliver forklaret her af en veloplagt David Hillson, The Risk Doctor.

Vis dig som forretningsmand og rapportér i værdiskabelse i stedet for projektets fremdrift

I traditionel projektledelse rapporterer vi om fremdrift i vores projekt, fordi vi jo har påtaget os ansvaret for at frembringe nogle leverancer. Imidlertid er der rigtig langt fra at projektet er færdigt og leverancerne er klar og frem til at pengene klinger ind hos bestilleren. Egenskaberne ved leverancerne skal bl.a. kunne udnyttes som planlagt, og som regel skal mange forudsætninger bringes på plads, før pengene er tjent hjem (se mere om disse mekanismer her og her).

Ulempen ved den traditionelle form for rapportering er, at vi giver vores bestiller og ledelse en oplevelse af at når bare det her projekt kommer i mål, så går resten af sig selv. Vi opretholder et forenklet on/off verdensbillede i stedet for at oparbejde en forståelse af virkelighedens mere naturlige sammenhænge. Du skal i stedet rapportere i en form, så hele kæden fra dit projekt og helt frem til at pengene (det er jo det det i sidste ende drejer sig i 9 ud af 10 tilfælde) er tjent hjem.

Benefits i grafikMed en sådan rapportering får du meningsfulde diskussioner om dit og især bestillers og ledelsens samlede bidrag til den ønskede gevinst i fremtiden. Du får retter fokus mod hele den vigtige værdikæde mellem dig og pengene i fremtiden, og du fremtvinger en stillingtagen til ansvar og timing og dimensionering af alle led i den langvarige kæde. Du får tilmed skabt en hidtil ukendt forståelse for forandringsledelsens sande omfang og ikke mindst reelle indsatsområder.

Med denne form for rapportering tager du maksimalt ansvar for både dit projekt og for formålet med dit projekt, og dermed har du næsen i retning af forretningsmanden i stedet for specialisten.

Hvorfor er det forbudt at tale om vores evne eller rettere mangel på evne til personlig planlægning?

Rockwool-undersøgelsen sagde jo, at danskere er blandt dem i Europa, som arbejder færrest timer om ugen nemlig 33,5 timer. Det vigtigste er dog, at undersøgelsen viste, at vi tror, at vi arbejder langt flere timer nemlig op omkring 40 timer om ugen. (Mener du, at du arbejder 50 timer om ugen er det til syvende og sidst nok 40 osv.) Vi regner altså godt en time galt om dagen; men hvem tør tale om det? Hvem tør pege på, at ingen af os er trænede i personlig planlægning i hele vores lange skolegang og uddannelser? Hvem tør kræve, at alle mand hver dag lægger mindst 3 deadlines ind på dagen? Hvem tør pege på, at vi individuelt og som team alt for sjældent følger op på vores tids-estimater? Alt for sjældent trækker læring ud af de forsinkede projekter? Hvem tør udfordre alle tilsagnene, som alligevel i sidste ende måtte vige pladsen for alle mulige underlige undskyldninger? Hvem tør udfordre de små men dog altid voksende “opslagsbøger” over accepterede undskyldninger, som de fleste organisationer oparbejder over tid? Hvem tør sætte en ny dagsorden på det her område?Tids loeber

Alligevel føler vi os som gode projektdeltagere og -ledere selvom projekter vel i allerhøjeste grad netop drejer sig om at have styr på tiden! Nogle at de største stykker værktøj i projekternes værktøjskasser er jo netop tidsstyring (og økonomi- og kvalitetsstyring). Det er det håndværket især drejer sig om! Så hvorfor går og putte med det? Få tidsdisciplinen frem i lyset og bliv verdensmestre i det! Det drejer sig mest af alt om at komme i gang!

Vælg dine ord med omhu i styregrupper!

At styre en styregruppe er svært; men det bliver lidt lettere, hvis man træner det rigtiige ordvalg:

Du siger Du skal sige
”I har bedt om..” ”Vi har aftalt…”
”Så skal vi snakke om..” ”I skal godkende..”
”Vi skal helst nå..” ”Vi skal nå..”
”Vi skal se på..” ”Jeg har en agenda for mødet..”
”Her er…bla bla bla og bla bla bla og bla bla…” ”Her er…kan I godkende det?”
”Hvad vælger I?” ”Jeg anbefaler…kan I godkende det?”
”Det ved jeg ikke!” ”Det vil jeg gerne undersøge og svare tilbage om to dage”
”Det ser vi lige på” ”Vi undersøger det og kommer tilbage om tre dage med nogle tilbud på disse ønsker”
”Vi har desværre nogle problemer her” ”I skal vælge mellem nogle løsningsmuligheder her”
”Kære styregruppe..” ”Kære beslutningsgruppe..”
”Jeg er bange for, at vi ikke kan nå det her..” ”Jeg foreslår, at vi dækker emnet på tirsdag kl. 11:00”
”Det ved jeg desværre ikke..” ”Jeg kan arrangere et møde i morgen kl. 10:00, hvor vores ekspert på området kan svare på disse spørgsmål…”

Tidsregistrering?

Dejligt at nogle organisationer stadig er nysgerrige for at vide, hvor tiden bliver af – eller rettere hvad tiden bruges til. Mange vil flot sige, at det er en gammeldags tankegang, men fortæl mig lige, hvordan man f.eks. får opbygget erfaringerer med at estimere omfang af opgaver, hvis man ikke senere følger op på det reelle tidsforbrug? Og hvis man ikke kan estimere, hvordan kan man så planlægge? osv. osv.

Projektledelse er et håndværk, som drejer sig om at kunne få planer til at holde. Dårlig håndværkere håber medens dygtige sikrer…Lup og tid

Hvis du skal I gang med at registrere, så kan du få nogle perspektiver til hvad tidsregistreringen måske kan bruges til her.

Få dig en Kill-switch!!

En Kill-switch fortæller, hvornår man skal aflive et projekt. Mere præcist er en Kill-switch et begreb, der dækker over en krystalklar aftale om, under hvilke omstændigheder man skal slå bremsen i og aflive et projekt. F.eks. når budgettet er overskredet med 9% eller leveringen er forsinket mere end 3 uger etc.

Idéen er, at man  definerer kriterierne medens projektet endnu er i smult vande. Hvis du beder om en kill-switch i dit projekt, fremprovokerer du en stillingtagen til grænserne for, hvor meget man vil lade projektet slingre. Vel at mærke på et tidspunkt, hvor alle er ved deres fulde fem, og inden ledelsen har ofret så meget, at den ikke kan stoppe uden at tabe ansigt.

Uden en Kill-switch fortsætter både du og ledelsen alt alt for længe med et projekt, som nøgternt set har spillet fallit for længst (hvis det overhovedet skulle have været startet).

Kill switch

Mange bække små giver en stor å!

Det samme kan man sige om projekter. De små projekter kan man jo ikke bruge tid på at planlægge og risikovurdere og i det hele taget ofre ret meget tid på. Derfor bliver de altid forsinkede en lille smule og tager altid en lille smule mere tid end du havde forudsat (hvis du da nåede det overhovedet) og ender sikkert også med at koste en anelse mere end forudset.

Har du nu f.eks. 10 små projekter for hvert stort, vil jeg tro, at skaderne fra de små til sammen er lige så store som fra det store, hvis det gik galt.mange smaa

Så tænk lige over det der med små projekter igen.