57 regler for succes
Nr. 1 Levér det aftalte
Nr. 2 De næste 56 regler er ligegyldige

Hvis vi en dag mødes, er det sikkert på grund af en anbefaling.
Jeg er ingen supersælger. Jeg tror på, at man stadig kan drive virksomhed ved at levere god kvalitet, tage en fornuftig pris og opføre sig ordentligt.
Jeg er altid interesseret i at vide hvor du og din organisation kommer fra og hvor I er på vej hen. Det er kun i nuet problemerne kan løses; men erfaringer fra fortiden og lysten til fremtiden er vigtige støtter.

Jeg har let ved at bruge min erfaring til at sætte mig ind i problemer i og omkring projekter.

Jeg bestræber mig på at aftale en fremgangsmåde allerede ved første møde. Større opgaver beskrives i tilbud med formål, mål, tid, metode og økonomi.

Et typisk opgaveforløb ser således ud:

• problemafgrænsning
• udpegning af formål, mål og interessenter
• inddragelse af historik og erfaringer
• perspektivering i tid og konsekvenser
• fastlæggelse af løsningsmodel og fremgangsmåde
• aftale om tidsforbrug, tidsplan og økonomi
• bemanding, organisering og gennemførelse
• statusrapportering og udpegning af ekstra potentialer
• evaluering
• aftale om evt. afledte opgaver

Jeg arbejder primært alene, men hvis opgaverne er større end hvad en person kan favne, har jeg et stort personligt netværk at trække på, ligesom jeg samarbejder med både Mannaz A/S (Tidl. DIEU) og netværket conSense.