Nedenstående, som omfatter de opgaver jeg har løst i offentlige og private organisationer samt i uddannelsesorganisationer og 3. sektor – som selvstændig og i tidligere ansættelser. Kan også hentes i pdf-format her.

Offentlige organisationer

Bramming Kommune:

 • Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

Brøndby Kommune

 • Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus i projektledelse
 • Uddannelse af projektledere
 • Sparring med projektledere om projekter
 • Uddannelse for beslutningstagere

Danmarks Miljø Undersøgelser (Atmosfæriske målinger)

 • Udvikling af projektmodel
 • Projektorientering
 • Coaching af projektledere

Danmarks Radio

 • Ledelse af projekter for DR
 • Udarbejdelse af projektguide
 • Sparring med projektledere
 • Kurser i projektstyring
 • Uddannelser for projektledere, projektdeltagere og styregrupper
 • Vikar i den interne konsulentfunktion

Energi- og Naturstyrelsen

 • Udvikling af projektmodel
 • Uddannelse for projektledere
 • Uddannelse for beslutningstagere

Grønland Post og Tele (Nuuk)

 • Forberedelse til IPMA certificering på niveau D og C

HUR

 • Modulopbyggede uddannelser for projektledere

Helle kommune

 • Projektorientering for forvaltningsledelsen

Hovedstadsregionens fælles sygehusapoteker

 • Etablering af projektkontor og porteføljestyring

Kriminalforsorgen

 • Udvikling af uddannelse i fire moduler for projektledere

Københavns Amt – Udviklingscentret

 • Gennemførelse af amtets projektlederuddannelse i fire moduler fra 2001til 2006

Københavns Amt – Teknisk Forvaltning

 • Udvikling og gennemførelse af forvaltningens egen projektlederuddannelse i to moduler fra 2002 til 2006

Københavns Amt – Undervisnings- og kulturforvaltningen

 • Projektarbejdsformen i gymnasie-undervisningen

Nordens Hus i Reykjavik

 • Projektlederuddannelse

Nordisk Ministerråd

 • Udvikling af projekthåndbog
 • Udvikling og gennemførelse af uddannelse for projektledere

NordForsk, Oslo

 • Udvikling af projekthåndbog
 • Udvikling og gennemførelse af uddannelse for projektledere

Nordisk Energiforskning

 • Projektlederuddannelse

Roskilde Kommune

 • Projekt- og Teamarbejde ved centralisering af økonomifunktionerne

SFI, Social Forsknings Instituttet

 • Netværkschef for netværk af projektledere

VISO, Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation

 • Projektlederuddannelse

Private

Amagerbanken

 • Uddannelse for projektledere

Aston Axapteam / tidligere også Damgaard Consulting A/S

 • Uddannelse for projektledere
 • Udvikling af metode for risikostyring
 • Projektmodel

Bang & Olufsen a/s

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt kickoff
 • Opdatering af projekthåndbog

Bravida A/S

 • Udvikling af projektmodel og projekthæfter

COWI A/S

 • Uddannelse for seniorprojektledere

CRI A/S (DK, CZ)

 • Uddannelse for projektledere

Dan Net A/S

 • Uddannelse for projektledere
 • Projektorientering af forretningsprocesser
 • Oprettelse af projektkontor
 • Iværksættelse af porteføljeledelse
 • Ledelse af projekter for Dan Net

Express Fulfilment Services A/S

 • Uddannelse for projektledere og projektdeltagere
 • Udarbejdelse af projektguide

Fair Forsikring

 • Uddannelse for projektledere
 • Udvikling af projektmodel

FDC

 • Uddannelse for projektledere
 • Uddannelse for projektdeltagere
 • Udarbejdelse af projektguide

FL Smidt A/S

 • Uddannelse for projektdeltagere
 • Uddannelse for seniorprojektledere

GBS A/S

 • Udvikling af projektmodel
 • Implementering af projektmodel
 • Projektlederuddannelse

Hempel A/S

 • Uddannelse for projektledere

IPteams a/s

 • Forberedelse til IPMA-certificering niveau C og B

KMD

 • Uddannelse for projektdeltagere
 • Introduktionskursus for nye medarbejdere med teamarbejde

Maconomy

 • Uddannelse for projektledere

Navision (Nu Microsoft)

 • Uddannelse for projektledere og lead-teams

NCB, Nordic Copyright Bureau

 • Uddannelse for projektledere

Rosendahl A/S

 • Udvikling af projektprocesser

SAP Danmark

 • Modulopdelt uddannelse for projektledere

Siemens Danmark

 • Uddannelse for projektledere
 • Distancelearning for projectmanagers
 • Assessmentcenter for vurdering af projektledere

Telia A/S

 • Uddannelse for nye projektledere
 • Uddannelse for senior-projektledere

Vestas Wind Systems

 • Etablering af porteføljestyring
 • Project Reviews

Uddannelsesinstitutioner og Netværksorganisationer

BMI, Baltic Management Institute

 • Seminar om Project Management på EMBA-studiet

Danmarks Forvaltningshøjskole

 • Udvikling og gennemførelse af uddannelse for projektledere i offentlige organisationer
 • Censor på Masterclass i projektledelse

Dansk Management Forum

 • Udvikling og gennemførelse af åben uddannelse: ProjektAkademiet

DJØF

 • Økonomiforståelse for projektledere

IBM Uddannelsescenter

 • Udvikling og afholdelse af diplomuddannelse i projektledelse

Mannaz (tidl. DIEU)

 • Udvikling og afholdelse af PL3 ‘Projektets gennemførelse’
 • Afholdelse af PL1 ‘Grundlæggende projektledelse’
 • Afholdelse af PL2 ‘Projektstart og teamudvikling’

Netværk Danmark

 • Netværkschef for Projektledelse – Jylland/Fyn og Sjælland

Teknologisk Institut

 • Indlæg på konferencer om projektledelse for ikke-projektledere
 • Censor ved eksamen for deltagere i projektlederuddannelse

3. sektor

Folkekirkens Nødhjælp

 • Projektlederuddannelse
 • Kursus for beslutningstagere

Forbundet af Offentligt Ansatte

 • Projektkundskab for medarbejdere
 • Projektledelse