Jeg har et godt renommé som underviser og rådgiver på de fleste områder indenfor projekter, projektledelse og projektorientering af organisationer.

Typiske kundebehov og de løsninger jeg leverer kan ses herunder. Et detaljeret overblik over mine ydelser kan hentes her.

Eksempel 1: Utilstrækkelige kompetencer

Behov
Ledere og projektledere har svært ved at afstemme forventninger til projekter og hinanden. Der er mange misforståelser og projekterne overskrider både tid og økonomi. Der er behov for en fælles terminologi og en sikker fremgangsmåde for at gennemføre projekter fra idé til slut.

Løsning
I en kombination af undervisning og workshops udvikler de mest erfarne medarbejdere en håndbog for projektgennemførelse i organisationen. Arbejdet koordineres og godkendes løbende af ledelsen. Uddannelser for projektledere, projektdeltagere og styregruppemedlemmer udvikles og gennemføres med udgangspunkt i håndbogen.

Eksempel 2: Projektmodenhed

Behov
Mange større organisationer er begyndt at måle og sammenligne organisationens evne til at gennemføre effektive og produktive projekter. Erfaringen viser, at der kan ligge store økonomiske gevinster i kølvandet på denne type analyser.

Løsning
Måling af projektmodenheden med standardiserede metoder bl.a. OPM3, PRINCE2 og ’Modenhed i it-baserede forretningsprojekter’

Eksempel 3: Kvalitetsbeslutninger

Behov
Der kan ofte være problemer med kvaliteten af beslutningerne i projekters forskellige faser. En travl dagligdag og ufuldstændig dokumentation og status kan betyde, at de forkerte projekter fremmes og de rigtige hæmmes. Der er behov for bedre kvalitet i beslutningerne i projekternes forskellige faser.

Løsning
Der indføres standardiserede workshops i afgørende faser i projektet – f.eks. Envisioning, Scope, Planning, Startup, Milestone og Evaluation. Ved at anvende konsekvente og velafprøvede metoder forbedres beslutningerne og kompetencen overføres til organisationen.

Eksempel 4: Projektsparring

Behov
Du har behov for at få vendt nogle idéer, taktikker, løsninger eller problemer med en udenforstående og neutral person..

Løsning
Vi mødes i korte og intensive møder indtil du er afklaret. Samarbejdet er fra gang til gang og kan til enhver tid afbrydes. Læs mere her.